Provinciale subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ wegens succes verlengd

bron: website Provincie Drenthe

Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee aan het bij- en vlindervriendelijk maken van de omgeving. Dat doen zij met behulp van de subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ van de provincie Drenthe. Het afgelopen half jaar heeft de provincie Drenthe zoveel subsidieaanvragen ontvangen, dat besloten is om het subsidiebedrag te verhogen van € 20.000,– naar € 50.000,–.

Met de subsidie kunnen inwoners maatregelen nemen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘We zien dat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang van biodiversiteit in hun eigen buurt. De afgelopen twee jaar zijn er al veel mooie initiatieven ontstaan. Door de subsidie nu te verlengen kunnen nog meer mensen samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.’

Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de afname van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral rond bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er steeds minder geschikt  leefgebied is. Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019 en 2020, kunnen inwoners een steentje bijdragen aan de verbetering van dit leefgebied. Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan via de website van de Provincie Drenthe.