Provinciaal Noodfonds op komst voor buurt- en dorpshuizen?

Op dit moment wordt door gemeenten, in samenwerking met o.a. provincie en BOKD, gewerkt aan de vorming van een provinciaal noodfonds voor het lenigen van de ergste noden als gevolg van de coronapandemie bij de buurt- en dorpshuizen in Drenthe.

Hoewel de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op dit noodfonds nog verder moeten worden uitgewerkt zal een verplicht invullen van de in de bijlage opgenomen rekenhulp daar waarschijnlijk onderdeel van uitmaken. Op deze manier kan duidelijk worden gemaakt hoe groot de tekorten als gevolg van corona in 2020 daadwerkelijk zullen zijn en kan er een vergelijking worden gemaakt met de exploitatiecijfers van 2019. In de bijlagen is ook een toelichting op deze rekenhulp opgenomen.

Om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie / exploitatie van buurt- en dorpshuizen tijdens deze coronapandemie is door onze collega’s in Limburg (Vereniging Kleine Kernen in Limburg, kortweg VKKL) een rekenhulp gemaakt. Het geeft bestuurders van buurt- en dorpshuizen de mogelijkheid om daar waar nodig en mogelijk ‘aan de juiste knoppen te kunnen draaien’.

In de opzet is ervoor gekozen om de financiën per maand inzichtelijk te maken. Het geeft daarmee direct inzicht in omzetverlies en de kosten per maand. Genomen of nog te nemen acties worden daarmee ook direct zichtbaar. 

Door op een uniforme manier de financiën in beeld te brengen is het mogelijk om de prestaties te vergelijken met die van (vergelijkbare) andere organisaties.

De ingevulde rekenhulpen kunnen wellicht ook gebruikt worden bij een beroep op een van de door het Rijk ingestelde steunmaatregelen (zoals bijv. de regeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten, als opvolger van de TOGS). Tot slot zullen wij de resultaten van de ingevulde rekenhulpen ook zeker gebruiken bij het overleg over een eventuele tweede coronaclaim bij het Rijk. De LVKK (landelijke koepel van provinciale steunpunten voor buurt en dorpshuizen zoals de BOKD) en LSA bewoners maken zich samen sterk voor een tweede steunpakket.

Wij doen een klemmend beroep op alle buurt- en dorpshuizen om de resultaten met ons en jullie gemeente te delen.