Provinciaal geld voor wooninitiatieven

Dorpen die nadenken over nieuwe woonprojecten opgelet! De provincie werkt aan een startsubsidies voor nieuwe wooninitiatieven. Vooruitlopend op deze regeling kunnen initiatiefnemers al een aanvraag doen via wooninitiatieven@drenthe.nl.

Lees hieronder het volledige bericht van Provincie Drenthe.

De provincie Drenthe geeft een startsubsidie van € 4.537,50 aan het bewonersinitiatief “Samen Sterk” in Vledder om negen starterswoningen te realiseren. Met dit geld kunnen de initiatiefnemers professionele ondersteuning inschakelen om hun plannen uit te voeren. Eind 2021 start de bouw. “Samen Sterk” past binnen de ambities van de Sociale Agenda om initiatieven van nieuwe woonvormen in Drenthe te ondersteunen.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Als provincie ondersteunen we dit wooninitiatief, omdat het starters de mogelijkheid biedt in hun eigen dorp te blijven wonen. Dit vergroot de leefbaarheid in Drenthe. Het is mooi om te zien dat een groep jongeren hun krachten bundelt en van begin tot eind betrokken is bij dit initiatief. Met de startsubsidie en hulp van onze procesbegeleiders wooninitiatieven hebben wij hen in het begin van het proces ondersteund.”

Peiling woonbehoefte

Dorpsbelang Vledder heeft samen met Oudejaarsvereniging de Oliebol de woonbehoefte gepeild onder jongeren. Uit die peiling bleek dat er behoefte is aan starterswoningen in het dorp Vledder. Vanuit die behoefte is de werkgroep “Samen Sterk” ontstaan. Dorpsbelang Vledder ondersteunt de starters bij de ontwikkeling van de woningen.

Regeling in de maak

De provincie werkt aan een subsidieregeling waarin startsubsidies voor wooninitiatieven, zoals in Vledder, snel toegekend kunnen worden aan nieuwe woonvormen. Vooruitlopend op deze regeling kunnen andere initiatiefnemers een aanvraag doen via wooninitiatieven@drenthe.nl. De verwachting is dat in het najaar van 2021 gebruik gemaakt kan worden van deze nieuwe subsidieregeling.