Projectaanvraag vier verschillen gehonoreerd

Samen met Solidair Groningen en Drenthe diende BOKD een projectaanvraag Vier Verschillen, een project over inclusie en diversiteit in. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd door de provincie Drenthe en Oranje Fonds. Met dit goede nieuws kunnen we dus van start met het project.

Vier Verschillen, waar gaat dat over en hoe kunnen dorpen meedoen?

Binnen Vier Verschillen kunnen dorpen op laagdrempelige wijze aandacht besteden aan inclusie en diversiteit. Zes deelnemende Drentse dorpen gaan voor- en na de zomer samen met BOKD en partners aan de slag met de organisatie van een ludieke voorstelling in het dorp. Inwoners uit deze dorpen kunnen zodoende op een humoristische, luchtige manier kennismaken met thema’s als armoede, immigratie, verschillen tussen oudgedienden en nieuwkomers of omgang met dementie of laaggeletterdheid. Ervaren theaterspelers komen naar het dorp om samen met vrijwilligers, besturen en de plaatselijke toneelvereniging een toneelspel voor te bereiden. Waarna een theaterstuk volgt dat vrij te bezoeken is voor de dorpsbewoners. Gezamenlijk gaat het dorp dus op zoek naar kansen en opent zij het gesprek met inwoners via spel, dialoog en bewustwordingstechnieken. Het doel van dit project is om het ‘welkome gevoel’ en zelfvertrouwen van dorpsgenoten te vergroten en het omzien naar elkaar te versterken.

Aanmelding en informatie

Ben jij als dorp nog niet benaderd om mee te doen met Vier Verschillen, maar past dit project wel volledig binnen de thema’s waar jullie als dorp mee bezig zijn? Stuur dan een bericht naar projectmedewerkers Daphne (d.wiebing@bokd.nl) en Luit (l.hummel@bokd.nl). Mogelijk is er voor jullie dorp nog plek om mee te doen. Meer informatie download de informatie.

Bijgevoegde foto is van Pexels, gemaakt door Daniel Reche