Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed van start

Staat jullie dorps- of buurthuis voor de opgave om het gebouw te verduurzamen? Of hebben jullie al de nodige acties in gang gezet, maar zijn jullie benieuwd welke verder gaande maatregelen nog mogelijk zijn? Provincie Drenthe biedt via het programma Verduurzaming Maatschappelijk
Vastgoed advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen.

wat houdt het programma verduurzaming maatschappelijk vastgoed in?

Vanuit het programma kan je gratis advies en begeleiding krijgen van experts, zodat jullie inzicht krijgen in welke stappen jullie kunnen nemen om te verduurzamen en hoe deze maatregelen te financieren zijn. Ook krijgen jullie hulp bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering van de maatregelen. De begeleiding vindt plaats vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat er een opdracht voor de uitvoering van de maatregelen is opgesteld. De stappen, de maatregelen, de financiering en het selecteren van de partijen vormen tezamen het verduurzamingsplan die je kunt laten uitvoeren.

toekomstbestendige dorps- en buurthuizen

Het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed loopt tot en met 2023. In het programma hebben we oog voor de toekomstbestendigheid van voorzieningen. Naast de grote uitdagingen waar de coronacrisis vrijwel iedere voorziening voor heeft geplaatst, zijn er de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. In dit programma kun je ook hulp krijgen om in te schatten wat verduurzaming betekent voor uw exploitatie en in hoeverre verduurzamen kan helpen om de gas- en elektriciteitsrekening betaalbaar te houden. Ook kijken we naar de investeringen die gedaan moeten worden. Zo kan het Energiefonds Drenthe tegen lage tarieven verduurzamingsstappen helpen financieren en zijn er soms via het Rijk of de gemeente ook mogelijkheden.

aanbod

Dorps- en buurthuizen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun accommodatie kunnen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld:
• Energiescan
• Specifiek (aanvullend) technisch advies
• Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP)
• Energiemonitoring
• Financieel advies
• Anderszins

intentieverklaring

Willen jullie aan de slag met het verduurzamen van jullie accommodatie, dan is dat gratis, maar niet vrijblijvend. De provincie gaat ervan uit dat jullie een intentieverklaring tekenen waarmee jullie aangeven uitvoering te geven aan de maatregelen, of een deel daarvan, mits die plannen realistisch en betaalbaar zijn. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat buurt- en dorpshuizen al snel 10-25% op de energielasten kunnen besparen.

aanmelden

Willen jullie advies en begeleiding bij het verduurzamen van jullie dorps- of buurthuis? Stuur dan een mail naar maatschvastgoed@drenthe.nl met daarin jullie contactgegevens. Er wordt dan zo gauw mogelijk contact met jullie opgenomen over de vervolgstappen.

vragen

Heb je vragen of wil je meer weten over het programma? Kijk dan op de website van de provincie Drenthe en onderstaande flyer. De contactpersoon van de provincie Drenthe is Ugo Leever via (0592) 36 55 55.

bokd helpt ook bij verduurzaming dorps- en buurthuizen

De BOKD blijft nauw betrokken bij het nieuwe programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Drenthe. Binnen het project Energieke dorpshuizen hebben we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met energiebesparingsplannen bij buurt- en dorpshuizen. Voor technisch en financieel advies (subsidieregelingen en energielening Drenthe) kunt u terecht bij de provincie Drenthe. BOKD kan helpen met het werven van fondsen en het terugvragen van de energiebelasting.