Positieve terugblik door 10 dorpshuizen – Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

Op 21 mei was de afsluitende bijeenkomst voor de dorpshuizen die afgelopen maanden meededen aan het provinciale programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (met culturele/erfgoed waarden). Deze avond werd gehouden in ‘d Oalde karke in Echten. Naast de dorpshuizen waren ook een aantal gemeenten vertegenwoordigd.

In deze tranche was Archipunt verantwoordelijk voor de energiescans en heeft DAAD architecten zich gebogen over de historische waarde van het pand. Hieruit ontstond een plan van aanpak verduurzaming: een mooie rapportage voor de dorpshuizen, waarin beide aspecten mee zijn genomen. DAAD heeft de uitkomsten gepresenteerd en de dorpshuizen konden hierover ook hun vragen stellen.

Dat de rapporten nu zijn afgerond betekent nog niet dat het allemaal is afgerond. Met de rapportage in handen, kunnen de dorpshuizen verdere plannen uitstippelen en financiering voor elkaar krijgen. BOKD blijft nog betrokken om de dorpshuizen te ondersteunen in het vinden van financiering en andere vragen die voorbijkomen bij het realiseren van de plannen. Tevens kunnen dorpshuizen ook nu nog gebruik maken van praktische ondersteuning vanuit Archipunt.

Kortom een mooie avond waarbij ook feedback is gevraagd op de rollen van de verschillende adviseurs van organisaties. Het is mooi om te zien, dat de deelnemende dorpshuizen tevreden zijn en waar nodig ook kritisch durven en kunnen zijn. Dit is nodig om samen te groeien. Een mooi proces, dank aan alle deelnemers, provincie en samenwerkingspartners voor het vertrouwen.