PlattelandsParlement 2019 : Dorpsondersteuners

Op 23 november vond in het Oost-Brabantse Venhorst het landelijke PlattelandsParlement plaats. Vanuit de Drentse dorpen en dorpshuizen was een kleine delegatie aanwezig. Het programma bestond uit workshops en debatten over vijf actuele thema’s: dorpsondersteuners, herbestemming, dorpsorganisatie, omgevingswet en kringlooplandbouw.

Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Rutger Schonis (D66) en Roelof Bisschop (SGP) waren aanwezig en gingen in gesprek met de deelnemers aan het PlattelandsParlement.

In de komende nieuwsbrieven belichten we kort elke thema.

Thema: Dorpsondersteuner

De dorpsondersteuner is een, veelal door het dorp zelf aangestuurde, professional die optreedt als brug tussen formele en informele zorg en daarmee hulpvragen in het dorp aan hulpbieders verbindt. Download hier het artikel dat geschreven is voor het PlattelandsParlement.