Plattelandsparlement 2019: de 5 thema’s

DE DORPSORGANISATIE

Ter voorbereiding op het PlattelandsParlement werd een artikel geschreven, met daarin een mooi voorbeeld van ‘om de hoek’: Netwerk Den Andel. Het artikel is hier te downloaden. Komend jaar gaat BOKD ook uitgebreid stilstaan bij het thema dorpsorganisatie. Dorpen kunnen tevens het Kleine Kernen Spel spelen.

OMGEVINGSWET

Afgelopen maanden hebben we in samenwerking met onze collega’s in Groningen en Friesland een cursus Omgevingswet voor Dorpsbelangen georganiseerd. Deze krijgt in 2020 zeker een vervolg. Eind november heeft de Minister van Wonen namelijk een brief naar de beide Kamers gestuurd waarin ze aangeeft dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft staan op de geplande datum van 1 januari 2021.

Ter voorbereiding op het PlattelandsParlement werd een artikel geschreven, dat hier te downloaden is.

Het PlattelandsParlement

Op 23 november vond in het Oost-Brabantse Venhorst het landelijke PlattelandsParlement plaats. Vanuit de Drentse dorpen en dorpshuizen was een kleine delegatie aanwezig. Het programma bestond uit workshops en debatten over vijf actuele thema’s: dorpsondersteuners, herbestemming, dorpsorganisatie, omgevingswet en kringlooplandbouw.

Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Rutger Schonis (D66) en Roelof Bisschop (SGP) waren aanwezig en gingen in gesprek met de deelnemers aan het PlattelandsParlement.

Contact met Alle Postmus

adviseur dorpen

0592-315121