Plannen OV ter inzage: bezwaar maken loont

Ieder jaar in het voorjaar maakt het OV-bureau Groningen-Drenthe, de organisatie die namens de provincie het openbaar vervoer organiseert, de voorgenomen dienstregeling voor het komende jaar bekend. Deze keer iets later dan we gewend zijn omdat er grote zorgen zijn over de kosten van het OV. Er komt een bezuiniging van 3,9 miljoen ten opzichte van de huidige dienstregeling.

De dienstregeling gaat 11 december 2022 in. Je kunt nog tot 24 augustus bezwaar maken tegen voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling. Het ‘Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023’ kun je hier downloaden.

Waar vallen de gaten?

In de toelichting op de voorgenomen dienstregeling lijken de lijnen op het platteland ontzien te worden. De gedeputeerde geeft aan dat ze het OV een onmisbare publieke voorziening vindt en dat verdere verschraling kan leiden tot ‘vervoersarmoede’. Op de drukbezochte lijnen naar bijvoorbeeld de stad Groningen worden ritten geschrapt en gaat de frequentie van ritten dus omlaag.

Opvallende wijzigingen in negatieve zin zijn lijn 22 van Assen via Zweeloo naar Emmen, lijn 231 van Zuidwolde naar Balkbrug en lijn 37 van Westerbork naar Hoogeveen. Voor die laatste wordt wel naar alternatieven gezocht.

Diverse politieke partijen hameren er op dat er een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer moet blijven. Dat vraagt om extra investeringen en/of verhoging van de ritprijs. En niet alleen vertrouwen op de OV hubtaxi.

Bezwaar maken loont!

Maak, samen met de inwoners van je dorp, bezwaar tegen voorgenomen aanpassingen als ze ongunstig uitpakken. Want een goede OV-verbinding is belangrijk voor het platteland. Niet alleen voor jongeren en minder mobiele mensen, maar ook voor woon-werkverkeer en toerisme. En het is een milieuvriendelijk en verkeersveilig alternatief voor de vele, vaak stilstaande, auto’s. Betrek eventueel ook buurdorpen en de gemeente c.q. gemeenteraad in je reactie.

Tot 24 augustus 2022 is iedereen in de gelegenheid te reageren op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023. Dit kan per mail op info@ovbureau.nl en per post door een brief te sturen naar OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD Assen. Neem BOKD mee in je reactie, dan zijn wij ook op de hoogte. We zijn vertegenwoordigd in het consumentenplatform Openbaar Vervoer Drenthe en kunnen ook via die weg een stem laten horen.