Pilotproject functieverbreding dorpshuizen gaat van start

Zestien dorpshuizen hebben bij de provincie Drenthe een aanvraag ingediend voor deelname aan de verschillende pilots functieverbreding. Elk dorpshuis ontvangt tussen de € 7.000 en € 10.000 om uitvoering te kunnen geven aan hun plannen. Soms is dat voldoende om de gemaakte plannen te kunnen realiseren. In andere gevallen moeten dorpshuizen nog op zoek naar aanvullende financiering.

De bedoeling van het project is om bestaande functies te versterken en/ of nieuwe functies aan het dorpshuis toe te voegen. Dat kan zijn door de zorgfunctie te versterken (formele en informele zorg), kunst en cultuur, sport en bewegen en ‘beter benutten’. Daarbij zijn de dorpshuizen onderverdeeld in verschillende groepen.

Het mooie is dat binnen de pilot wordt samengewerkt met verschillende maatschappelijke organisaties. De dorpshuizen staan er niet alleen voor, maar krijgen ondersteuning van maatschappelijke instellingen zoals BOKD, Sport Drenthe, Kunst en Cultuur Drenthe, Biblionet Drenthe, Zorgbelang Drenthe, gemeentelijke welzijnsinstellingen en gemeenten.

Zorg- en welzijnsfunctie versterken

De dorpshuizen van Broekstreek, Een, Eexterveen, Eexterzandvoort, Grolloo, Uffelte en Witteveen willen de zorg- en welzijnsfunctie van hun gebouw versterken. De plannen richten zich op het organiseren van laagdrempelige dagbesteding, ontmoeting voor jong en oud en gezamenlijke maaltijden (ook met producten uit dorp en regio), het inrichten van loketten met ook de aanwezigheid van professionele zorg (zoals spreekuur van de huisarts, wijkverpleegkundige, bloedprikken en fysiotherapeut).

Kunst en cultuur

Dorpshuis Nij Roon (Nieuw Roden), De Veldkei (Havelte) en MFC Schoonebeek hebben een gezamenlijke aanvraag opgesteld. Zij willen met elkaar gaan onderzoeken wel aanbod op het gebied van kunst en cultuur aansluit bij de behoeften in het dorp. Dat kan gaan om kleine activiteiten zoals bijvoorbeeld schilder- of muzieklessen, maar ook om grotere activiteiten zoals muziek en toneelvoorstellingen. Essentieel onderdeel is een marktverkenning naar behoeften in het dorp en omgeving en hoe je dit nieuwe aanbod in de markt kunt zetten.

sport en bewegen

Wat kan je als dorpshuis doen om sport en bewegen te stimuleren? Steeds meer mensen hebben behoefte aan bewegen in de eigen omgeving en willen daar niet kilometers voor hoeven te reizen. En waar kan dat nou beter dan in het dorpshuis? Dorpshuis de Heugte in Nieuw Balinge wil een fitnessruimte creëren en het Weerdinger dorpshuis heeft plannen om een dorpsommetje met beweegtoestellen te realiseren.

beter benutten

De Stobbe in Darp, Het Trefpunt in Zandpol, de Dorpshoeve in Hijken dorpshuis Eext maken deel uit van de pilotgroep ‘Beter benutten.’ Zij gaan zich inzetten om ‘andere inkomstenbronnen en/ of nieuwe verdienmodellen aan te boren. Voorbeelden daarvan zijn het realiseren van werkplekken voor ZZP-ers en flexwerkers, uitbreiden van verhuur als cursus en vergaderlocatie of het realiseren van een eettafelproject voor ouderen en alleenstaanden.

plannen om dorpshuisfunctie te versterken?

Vanaf 2021 komen er bij de provincie Drenthe opnieuw extra financiële middelen beschikbaar voor functieverbreding. Heeft jullie dorpshuis plannen om de functie van het dorpshuis in dorp of wijk te versterken? BOKD gaat graag met jullie in gesprek.