Per 1 januari aan Sena betalen voor rechten-inclusieve muziek

Wanneer in dorps- of buurthuizen muziek wordt gedraaid moet daarvoor worden betaald aan de Buma/Stemra en Sena. Aan Buma betaal je voor de mensen die de muziek hebben bedacht en aan de Sena voor de mensen die de muziek op ‘de plaat’ hebben gezet. Dit is een wettelijke verplichting.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van zogenaamde ‘rechten-inclusieve muziek’ waardoor je goedkoper uit bent. Rechten-inclusieve muziek is muziek waarvoor de rechten al zijn verkregen door een tussenpersoon. Het gaat daarbij om muziek van onbekende artiesten die hun muziekrechten zelfstandig aan een tussenpersoon hebben verkocht. Op het internet worden diverse abonnementen aangeboden.

Sena per 1 januari

Sena is door de overheid aangewezen om op basis van de Wet op de Naburige Rechten (WNR), vergoedingen te innen voor uitvoerende musici en platenproducenten. Met ingang van 1 januari 2024 staat Sena het niet langer toe dat via tussenpersonen de naburige rechten worden afgekocht. Met andere woorden: wie gebruik maakt van rechten-inclusieve muziek moet straks alsnog aan Sena een vergoeding afdragen. Voor opnames ouder dan 50 jaar hoeft niet aan Sena te worden betaald.