Rondkomen in Hollandscheveld

Pilotproject voor aanpak van armoede in Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen Maandag 16 oktober is de aftrap gegeven van het project met een bewonersbijeenkomst met 40 deelnemers in Hollandscheveld.  Er is een toelichting gegeven over de aanpak en gemeente Hoogeveen heeft de noodzaak voor dit project onderschreven. Een aantal deelnemers heeft al aangegeven dat ze willen helpen … Lees meer

Oud worden in Nederland

19 Voor de zomer publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een magazine over ouder worden en de relatie met de buurt. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven. De onderzoekers schrijven onder andere over Zwiggelte in gemeente Midden-Drenthe waar het project ‘Met mekaor, Veur mekaor’ … Lees meer

Startersgids BTW voor maatschappelijk vastgoed

Kiezen voor BTW belaste prestaties kan dorpshuizen financieel voordeel opleveren. Vanzelfsprekend is het dan wel verplicht de BTW wet- en regelgeving correct toe te passen in de bedrijfsvoering. En dat is voor veel gemeenschapsaccommodaties een lastige opgave. Om de kennis en expertise op het gebied van BTW belaste prestaties breed toegankelijk te maken voor alle … Lees meer

Hygiënecode HACCP

Vanaf 1 april 2016 geldt er een nieuwe hygiënecode voor de horeca. De hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt alleen voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt. … Lees meer

Netwerk voor Duurzame Dorpen

Wilt u weten wat andere dorpen doen op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan snel eens op Netwerk Duurzame Dorpen. Inmiddels zijn al 300 dorpen aangesloten. Al surfend door de website ziet u dat duurzaamheid meer is dan energiebesparing en opwekking. Zo zijn er dorpen die werken aan afvalscheiding, lokaal voedsel produceren (o.a. voor de … Lees meer

Oude horecadiploma’s vervallen

Wanneer een dorpshuis een drank- en horecavergunning aanvraagt, moeten daar minimaal twee leidinggevenden op komen te staan die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Maar er werken ook nog mensen op basis van oude horecadiploma’s. Tot 1 mei 2018 kun je op basis van je oude diploma een aanvraag doen voor een … Lees meer

Ruimte voor toekomst: Burenhulp in de Drentse Veenkoloniën

In 2016 hebben BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en dorpshuizen) en de Groninger dorpen binnen de Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) het project ‘Ruimte voor Toekomst’ opgepakt. Het doel van dit project is om met zes (groepen) Drentse en Groninger dorpen in het werkgebied van de KvdVK initiatieven te ondersteunen op het gebied van zorg en … Lees meer

De Groeve Vijf Sterrendorp

 Vanaf zondag 26 juni mag De Groeve zich een Vijf Sterrendorp noemen. Het dorp heeft met succes het Vijf Sterrenproject doorlopen en dat is zondag afgesloten met een bijeenkomst met de inwoners van het dorp. Tijdens die bijeenkomst is de sluiting van de school aangegrepen om de uitkomst van het project uit te leggen. Aangezien … Lees meer

Brochure Duurzame dorpshuizen beschikbaar

De druk op de exploitatie van dorpshuizen en de noodzaak om de uitgaven te beheersen of waar mogelijk te reduceren was voor het platform dorpshuizen van de LVKK aanleiding te onderzoeken wat dorpshuizen zoal doen of kunnen doen om de energielasten te reduceren. De brochure Duurzame dorpshuizen belicht gemeenschapsaccommodaties in drie provincies die bewust aan … Lees meer