Rapport OV in de kleine kernen

Eind vorig jaar hebben maar liefst 71 dorpen gereageerd op een enquête over openbaar vervoer en de OV-hub / hubtaxi in Drenthe. We spraken daarbij af dat we de resultaten van de enquête zouden aanbieden aan de provincie. Het Consumentenplatform OV, waar BOKD ook in vertegenwoordigd is, zou in eerste instantie in april al een symposium over dit onderzoek organiseren. Door de Provinciale statenverkiezingen en de verandering van gedeputeerde op dit thema is het symposium destijds uitgesteld.

Afgelopen vrijdag 27 september is het symposium georganiseerd en hebben wij als BOKD het eerste exemplaar van het rapport * uitgereikt aan de gedeputeerde Cees Bijl. We zullen ook alle gemeenten een exemplaar toezenden en hen oproepen een sleutelrol te vervullen in het gesprek tussen dorp en provincie over openbaar vervoer en/of alternatieven. 

Dat het loont om je te roeren als de buslijn uit je dorp verdwijnt blijkt in Spier en Wijster (lees verder). De bus keert daar na een jaar weer terug. Ook de dorpen Eexterveen, Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Gieterveen zijn in actie gekomen tegen de voorgenomen sluiting van haltes. Afgelopen vrijdag nam de gedeputeerde de uitnodiging aan om langs te komen in deze dorpen om de situatie te bespreken.

Als BOKD vragen we aandacht voor:

  • Een betere bereikbaarheid van dorpen via reguliere lijndiensten en opstapplaatsen in of nabij dorpen.
  • Een betere afhandeling van klachten en het direct betrekken van dorpsbewoners bij wijzigingen in het OV-aanbod door het OV-bureau Groningen Drenthe. Hierin is ook een taak weggelegd voor zowel de Provincie én de gemeenten, als direct verantwoordelijken voor de leefbaarheid van de kleine kernen.
  • Een ander alternatief dan de hubtaxi voor dorpen waar geen regulier OV is.
  • Verbindingen richting de regio’s Zwolle / Leeuwarden / Steenwijk en verder.
  • Waar het niet anders kan, in samenwerking met dorpsbewoners te experimenteren met alternatieven op dorpse schaal. Alternatieven die bij voorkeur net zo betaalbaar, betrouwbaar, vindbaar en voor iedereen toegankelijk zijn als het reguliere OV.

OV is meer dan vervoer alleen. Het levert een bijdrage aan de bereikbaarheid, werkgelegenheid en duurzaamheid; kortom de leefbaarheid van het platteland. Omdat de vraag en de behoefte duidelijk aanwezig en mogelijk groeiende zijn, loont het de moeite het OV van en naar dorpen te versterken. Op sommige plaatsen kan het (her)invoeren van de lijnbelbus een eerste stap zijn.