Oud worden in Nederland

19 Voor de zomer publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een magazine over ouder worden en de relatie met de buurt. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven. De onderzoekers schrijven onder andere over Zwiggelte in gemeente Midden-Drenthe waar het project ‘Met mekaor, Veur mekaor’ loopt. Een waarschijnlijk voor veel dorpsinitiatieven herkenbare quote uit het verhaal over Zwiggelte:

“Hij wilde helpen, maar merkte dat het geen effect had als hij het alleen maar aanbood. Toen hij simpelweg meedeelde wanneer hij zou komen helpen, werd zijn hulp wel geaccepteerd.”

Het initiatief is een van de inmiddels vele dorpszorginitiatieven die in Drenthe zijn ontstaan de afgelopen jaren. Zorgen over vergrijzing, terugtredende overheid en zorgorganisaties en een hernieuwde belangstelling voor Naoberschap staat daarvoor aan de basis. Kenmerkende eigenschap van deze initiatieven is dat de regie bij het dorp ligt. Het gehele rapport is te hier te downloaden.

Zorgzame Dorpen

Als BOKD nodigen we met enige regelmaat dorpszorginitiatieven uit om hun (succes)verhaal te vertellen. Zo organiseerden we in 2016 een kenniscafé ‘Informele Zorg’ en waren er enkele workshops op de Dorpendag.

Voor de zomer is BOKD samen met CMO Stamm en een aantal al wat langer lopende initiatieven een zorgatelier gestart.

Wilt u als dorpsbelangen of dorpshuis meer weten over de toekomst van dorpszorg of naoberhulp of het opstarten van een initiatief? Lees dan dit boekje of neem contact op Alle Postmus, a.postmus@bokd.nl of via 0592-315121.