Organiseer IVA voor barvrijwilligers

Paracommerciële instellingen, zoals buurt en dopshuizen, werken vaak met een beheerder en barvrijwilligers. Wanneer een paracommerciële instelling alcohol schenkt, zijn de barvrijwilligers verplicht de instructie ‘Verantwoord alcohol schenken’ te volgen. Verslavingszorg Noord Nederland biedt een groepsgewijze Instructie Verantwoord Alcoholschenken aan voor € 135 per avond. Zij kunnen groepen tot 20-25 personen bedienen. De deelnemer ontvangt bij actieve deelname het certificaat ‘Instructie Verantwoord alcohol schenken’.

Doelstelling
Het realiseren van een verantwoord schenkbeleid bij de instelling waardoor met name het drinken door jongeren onder de 18 jaar en het rijden onder invloed wordt voorkomen.

Resultaat
De deelnemer:

  • is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als barvrijwilliger
  • heeft kennis van de risico’s van alcoholgebruik
  • heeft kennis van de voor hem relevante onderdelen van de Drank- en Horecawet en de Wegenverkeerswet
  • herkent lastige situaties en weet hoe hij hierin moet handelen

Voor wie?
Deze instructie is voor barvrijwilligers vanaf 16 jaar van dorpshuizen, buurtcentra, sportclubs en jongerenwerk.

Inhoud

  • Risico’s van alcoholgebruik
  • Wet- en regelgeving met betrekking tot alcohol (Drank- en Horecawet)
  • Wegenverkeerswet
  • Alcoholbestuursreglement
  • De praktijk van verantwoord schenken

Werkvormen
presentatie, interactief leergesprek, bespreken van lastige situaties

Duur
2 uur

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Instructie op VNN/ IVA

Of neem contact op met Hadewig Bijsterveld via T  088 234 34 34 of M h.bijsterveld@vnn.nl