Oranjedorp bruist

Dit werd meer dan duidelijk tijdens het werkbezoek van bestuurders en ambtenaren van de provincies Drenthe en Overijssel. Op 17 november jongstleden hebben de actieve bewoners van Oranjedorp hun activiteiten gepresenteerd aan gedeputeerde Hans Kuipers en medewerkers van beide provincies, de Overijsselse gedeputeerde was helaas vanwege ziekte afwezig. De bijeenkomst vond plaats in Dorpshuis d’Aole Turfstee, een mooie verwijzing naar het veendorp Oranjedorp, met een uitgebreide lunch met 15 deelnemers aan een lange tafel. 

Aanleiding voor het bezoek was het programma Vitale Dorpen dat BOKD en CMO STAMM uitvoeren in het kader van de Regiodeal en Sociale Agenda. Hierbij onderzoekt een aantal dorpen in Zuidoost-Drenthe, geïnspireerd op de Vijf Sterren Dorpen methodiek, de vitaliteit van hun gemeenschap.  Oranjedorp is hierbij samen met buurdorp Nieuw-Dordrecht aangesloten om de zorg en welzijn voor haar inwoners te versterken. Bijzonder hierbij is de samenwerking tussen de dorpsbelangenverenigingen en de dorpshuizen in beide dorpen. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeentelijke welzijnsorganisatie SEDNA en de Hogeschool NHL Stenden. 

Maar dat is niet het enige thema dat Oranjedorp heeft opgepakt. In samenwerking met de Groene Transitie wordt gewerkt aan een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de energietransitie in het dorp. De natuurwerkgroep van het dorp gaat het uitdaagrecht richting de gemeente toepassen om tot een beter groenonderhoud van de openbare ruimte te komen. Om als jongere en oudere inwoner in Oranjedorp te kunnen blijven wonen, zijn een aantal geïnteresseerden plannen aan het maken met Impulsteam Wonen van provincie Drenthe.  

De voorzitter van Plaatselijk Belang, Wiebe Hilgen, benadrukte dat alle plannen voortkomen uit de behoeften van de bewoners van Oranjedorp en dat het welbevinden van de bewoners voorop staat. Hiervoor is onder andere de Leefb(a)arometer met de BOKD uitgevoerd in het dorp om de ideeën en de beleving  van de bewoners in kaart te brengen. De actieve bewoners kunnen het niet alleen, daarom wordt actief de samenwerking gezocht met de gemeente en maatschappelijke organisaties. Het dorp blijft hierbij in de regie. 

Gedeputeerde Hans Kuipers reageerde hierop dat de ontwikkeling in Oranjedorp een mooi voorbeeld is van het thema Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Sociale Agenda, namelijk het samenspel tussen dorpsbewoners, overheden en maatschappelijke organisaties.

Andere dorpen kunnen hiervan leren.