Oranje Fonds stelt 600.000 euro extra beschikbaar voor verbinding in buurten

Het Oranje Fonds ziet dat er grote behoefte is aan ontmoeting en verbinding in dorpen en buurten, na twee jaar van lockdowns en afstand houden. Het fonds heeft zes ton vrijgemaakt voor extra ondersteuning.

De steun is bedoeld voor het organiseren van buurtevenementen die buurtgenoten met elkaar verbinden. Organisaties kunnen vanaf 1 juni een aanvraag doen bij het Oranje Fonds via oranjefonds.nl/reuring.  

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het belangrijk dat het evenement gezamenlijk georganiseerd wordt door minimaal drie organisaties of initiatieven uit de buurt. Bewoners moeten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering. Ook gaat het nadrukkelijk om nieuwe evenementen en niet om bijvoorbeeld een jaarlijks dorpsevenement dat al jaren plaatsvindt, tenzij er echt nadrukkelijk sprake is van een nieuwe opzet.

Projecten moeten uiterlijk 1 november 2022 opgestart worden en op 1 oktober 2023 zijn afgerond. De verdere criteria zijn te vinden via oranjefonds.nl/reuring. Organisaties die een bijdrage krijgen kunnen ook kosteloos deelnemen aan twee kennisdagen met o.a. workshops over wat wel en niet werkt bij het stimuleren van buurtcontact.