Opnieuw geld voor verbetering Drentse wijken, buurten en dorpen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de regeling ‘Wijk-buurt-dorp initiatieven’ met € 300.000,– te verhogen. Vanaf 28 maart is het voor groepen inwoners die vrijwillig helpen aan het versterken van de eigen woon- en leefomgeving opnieuw mogelijk om via de provincie subsidie aan te vragen voor hun initiatief, wees hier snel bij! 

Gedeputeerde Hans Kuipers: “De regeling bleek een succes! In korte tijd hebben we vijfentwintig inwonersinitiatieven kunnen ondersteunen. Daar ben ik trots op. We hebben – samen met de expertise van inwoners – bij kunnen dragen aan onder andere het doorbreken van eenzaamheid, het betrekken van nieuwe inwoners en een gezonder leven. We nodigen groepen inwoners van harte uit om met hun plannen te komen om hun dorp, wijk of buurt aantrekkelijker te maken. Zo blijven we samen werken aan een levendig en sociaal Drenthe.”

Voorbeelden van initiatieven

Door heel Drenthe werden initiatieven van inwoners ondersteund met de subsidieregeling. Een voorbeeld is de nieuwe personenbus van Dorpenzorg in Emmen. De vrijwilligers rijden in de bus om mensen te vervoeren naar de dagbesteding, het ziekenhuis of om boodschappen te doen.

Ook wordt er in Vledder met behulp van de vrijwilligers van het Dorpsbelang een ontmoetingsplein gemaakt waar voor bewoners veel te beleven valt. De vrijwilligers van Stichting De Amer hebben een buitenpodium op het onbenutte achtererf van Amen gemaakt.

En in Gasselternijveen is er het project ‘bezoekmaatjes’ van Dorpscoöperatie de Brug. Met huisbezoeken willen vrijwilligers iedereen in het dorp het gevoel geven dat er naar hen wordt omgekeken en iedereen mee kan doen aan het dorpsgebeuren.

Gelijke verdeling over Drenthe

De provincie stelt in elke regio € 100.000,– beschikbaar vanuit de Sociale Agenda. Het gaat om de regio’s: Zuidoost Drenthe, Zuidwest Drenthe en Noord-Drenthe. Het bedrag dat een inwonersinitiatief kan aanvragen ligt tussen de € 5.000,- en € 20.000,-.