Opening ‘t Sporthuus in dorpshuis Nieuw Balinge

Op vrijdag 27 januari jl. is ‘t Sporthuus geopend in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge. De opening werd verricht door wethouder Rico Schans van de gemeente Midden Drenthe in aanwezigheid van bestuurslid Maureen Oelen. Het idee voor een fitness ruimte ontstond in 2017 en is dankzij de inzet van veel vrijwilligers en bijdragen van veel organisaties en fondsen tot stond gekomen.

Nieuw Balinge is een dorp met circa 800 inwoners. Uit de koektrommelactie die in 2017 werd georganiseerd om ideeën en wensen uit het dorp te inventariseren kwam heel nadrukkelijk de wens naar voren dat mensen graag individueel wilden kunnen sporten in hun eigen dorp. Voor sporten in verenigingsverband was het aanbod voldoende. Maar veel mensen vonden het jammer dat velen met de auto naar de fitness in Beilen of Westerbork moesten rijden.

Voorzitter Ramon van der Sleen: ‘In samenwerking met Welzijn Midden Drenthe is toen het plan voor een fitness ruimte ontwikkeld. Dat plan is de basis geweest voor deelname aan provinciale programma’s zoals de verkiezing dorpshuis van het jaar (De Heugte was winnaar van de editie in 2020) en functieverbreding dorpshuizen. De daarmee verworven gelden konden als cofinanciering worden opgevoerd voor aanvragen bij de gemeente Midden Drenthe en andere fondsen. Al met al heeft het hele project €87.000 gekost. Dat waren de kosten voor de verbouwing en de aanschaf van alle sportmaterialen.

‘t Sporthuus is op werkdagen geopend van 7.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 7.00 – 17.00 uur. Op zondag is de fitnessruimte gesloten. ‘t Sporthuus heeft al 97 abonnementen verkocht waarvan 62 individuele en 35 gezinsabonnementen. Daarmee staat het aantal gebruikers al uit 150 bewoners. De kosten voor een individueel abonnement bedragen €16 – € 19,50 per maand en een gezins-abonnement bedraagt €35 per maand. Op twee dagdelen per week komt (onbezoldigd) sportinstructeur Bart langs om tekst en uitleg te geven aan (nieuwe) leden hoe de apparaten moeten worden gebruikt.