Onderzoek naar regeldruk vrijwilligers van start

In oktober is onderzoeksbureau Sira Consulting in opdracht van diverse ministeries, gestart met onderzoek naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties. Aanleiding voor het onderzoek is het alarmerende geluid vanuit vrijwilligersorganisaties, goede doelen en fondsen via onder andere de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers’. Denk aan het UBO-register, de AVG en de WBTR.  Er is een klankbordgroep opgericht bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van Vereniging NOV, NOC*NSF en Goede Doelen Nederland die op 23 november voor het eerst bij elkaar is gekomen. In februari verwacht Sira Consulting een conceptrapport klaar te hebben. Lees meer.