Nulmeting en benchmark energiebeheer dorpshuizen

Bron: Markehuis, Grolloo

U heeft er vast al iets van gemerkt. BOKD en provincie Drenthe zijn gezamenlijk aan de slag met een nulmeting en benchmark met betrekking tot het energiebeheer in buurt- en dorpshuizen. BOKD en provincie Drenthe willen samen met de buurt- en dorpshuizen aan de slag met het verduurzamen van de dorpshuizen in Drenthe. Energiebesparing en opwekking is niet alleen goed voor het milieu, maar is ook een goede manier om te besparen op de exploitatielasten van het dorpshuis. Veel dorpshuizen zijn daar dan ook al mee bezig.

Onze insteek is de volgende: BOKD en de provincie Drenthe gaan eerst een nulmeting en benchmark onderzoek uitvoeren. De nulmeting is bedoeld om te inventariseren op welke manier de dorpshuizen momenteel bezig zijn met het verduurzamen van hun dorpshuis en waar de behoeften liggen aan ondersteuning. De benchmark beoogt het energieverbruik van dorpshuizen in beeld te brengen, zowel in euro’s als in hoeveelheid Electra en gas, zodat de dorpshuizen met elkaar kunnen worden vergeleken. Aan het eind van het onderzoek kunt u zien hoe uw dorpshuis het ervan af brengt ten opzichte van de andere dorpshuizen, wat u nog meer zou kunnen doen en van welke andere dorpshuizen u nuttige dingen kunt leren.

BOKD en provincie zouden het op prijs stellen als u zou willen meewerken aan deze nulmeting en benchmark. Als het goed is heeft u een vragenlijst ontvangen. Wij willen u vragen om de benodigde informatie te verzamelen (energierekeningen van afgelopen jaren en gegevens over het gebouw) en retour te sturen naar uw contactpersoon.

Heeft uw buurt of dorpshuis de vragenlijst nog niet ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen aan de nulmeting en benchmark? Suur dan een mail naar adviseur dorpshuizen Paul van Schie onder vermelding van: de naam van het dorpshuis, dorp of plaats en gemeente.

Tot slot: de provincie Drenthe heeft het komende jaar extra financiële middelen beschikbaar om dorpshuizen te ondersteunen bij het verduurzamen. De provincie stelt energiescans beschikbaar en financiert extra uren die de BOKD kan inzetten om dorpshuizen te ondersteunen.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Paul van Schie