Nieuwe noodverordening bekend en gevolgen voor buurt- en dorpshuizen

Gisteravond laat is de nieuwe noodverordening gepresenteerd met daarin een uitwerking van de richtlijnen nav de persconferentie op dinsdag 13 oktober jl. De persconferentie heeft flink wat stof doen opwaaien bij de buurt- en dorpshuizen in Drenthe en de rest van Nederland. De meest prangende vraag was: moeten we nu -in navolging van de horeca en sportkantines- dicht, of mogen we open blijven (met inachtneming van de richtlijnen) met een beperkte horecafunctie?

Het antwoord op die vraag is terug te vinden in artikel 2.3.3 Sluiting eet- en drinkgelegenheden:

Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere
functies beschikt, beperkt het verbod, bedoeld in het eerste lid, zich tot het deel waar de eet en drinkgelegenheid gevestigd is. Het is verboden de andere functies tussen 01.00 en 07.00 uur
geopend te hebben.

Concreet betekent dit dat locaties met een horecafunctie, zoals ook buurt – en dorpshuizen, alleen de eet en drinkgelegenheden binnen de locatie sluiten.

Alhoewel het mooi is dat (bepaalde) activiteiten kunnen blijven doorgaan is het gemis aan barinkomsten de zoveelste financiële domper voor buurt- en dorpshuizen. Wij zijn nog aan het uitzoeken of er tijdens de openstelling in andere ruimten dan de horecafunctie koffie en thee mag worden geserveerd.

Ben je op zoek naar informatie of bepaalde activiteiten wel of niet mogen doorgaan, kijk dan in de noodverordening. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je eigen gemeente. Zij zijn het bevoegd gezag in deze en verantwoordelijk voor de handhaving.

Vanaf maandag 19 oktober (week 43) zal de werkgroep van de VDG de veel gestelde vragen van buurt- en dorpshuizen zo snel mogen proberen te beantwoorden. Hebben jullie een vraag, stuur deze dan ook zo concreet mogelijk aan Paul van Schie.