Nieuwe modellen pachtovereenkomsten

Een bestuur van een dorpshuis, buurthuis of multifunctionele accommodatie kan verschillende vormen kiezen voor de exploitatie van het horeca-gedeelte. Globaal gaat het om beheer door vrijwilligers, betaald beheer of verpachten. Lees meer hierover in het vraagbaakartikel Beleidskeuze barexploitatie.

Bij verpachting wordt de exploitatie van het horecadeel, of soms de hele accommodatie, tegen betaling van een vergoeding aan een ondernemer overgedragen. Het bestuur wordt dan verhuurder van het gepachte deel en pachter doet de exploitatie voor eigen rekening en risico. Lees meer hierover in het vraagbaakartikel Verpachten.

In het vraagbaakartikel Verpachten zijn bovendien drie actuele modelovereenkomsten opgenomen voor het verpachten van een accommodatie. Ook als uw dorpshuis of multifunctionele accommodatie al is verpacht, dan nog is het aan te raden uw pachtovereenkomst hiermee te vergelijken.