Update nieuwe coronamaatregelen en de gevolgen voor buurt- en dorpshuizen


Bij de persconferentie van dinsdag 13 oktober zijn voor Nederland weer strengere coronamaatregelen bekend gemaakt. Dorps- en  buurthuizen hoeven niet dicht maar het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis moet wél dicht. Dat betekent dat er geen drank of eten verkocht of genuttigd mag worden in het dorps- of buurthuis, andere activiteiten kunnen doorgaan met inachtneming van de overige coronaregels.  

Met ingang van 14 oktober 2020 22.00 uur geldt op grond van de landelijke model-Noodverordening het volgende.

Artikel 2.3, lid 1 van de Noodverordening bepaalt dat het is verboden om eet- en drinkgelegenheden (horeca) en de daarbij behorende terrassen geopend te hebben. Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere functies beschikt, beperkt het verbod zich tot het deel waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. Het deel van het dorpshuis met een horecafunctie moet dus sluiten. Het verstrekken van drank (alcoholische dranken, koffie, thee, frisdrank etc.) als onderdeel van de horecafunctie is dus niet meer toegestaan.

Voor het overige geldt op grond van artikel 2.1, lid 1 een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Het in acht nemen van de hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstandseis en het scheiden van bezoekersstromen, indien meerdere ruimten worden gebruikt, is vereist op grond van artikel 2.1, lid 3. Het dorpshuis moet volgens artikel 2.3, lid 3 tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten zijn.*

* of eerder als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) hebben een ‘kader coronamaatregelen voor buurt- en dorpshuizen per 14 oktober’ opgesteld. Daarin zijn de belangrijkste zaken en gevolgen voor buurt- en dorpshuizen terug te vinden.