Nieuwe brochure ‘Vissen naar Vrijwilligers’


Onze collega’s van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg (VKKL) hebben op 16 juni jl. de brochure ‘Vissen naar Vrijwilligers’ gepresenteerd. Veel vrijwilligersorganisaties waaronder dorps- en buurthuizen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dat komt omdat deze organisaties al jaren op dezelfde wijze werken. 
Maar vrijwilligers zouden het graag anders zien. Daarom is een cultuuromslag nodig binnen de organisaties. Deze brochure biedt de handvatten om het werven en behouden van vrijwilligers makkelijker te maken.