Nieuw onderzoek naar de dorpsondersteuner gepresenteerd

Bron: Groninger Dorpen

De sociale winst van de dorpsondersteuner

Op dinsdagmiddag 12 juli werd in het Groningse Wedde een nieuw onderzoek naar de dorpsondersteuner gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Learning Community van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen. Universitair hoofddocent Richard Jong-A-Pin en universitair docent Juliette de Wit organiseerden het onderzoek ‘De sociale winst van de dorpsondersteuner’ en een team studenten van de University College Groningen voerden het onderzoek uit onder vier Groningse zorgzame dorpsinitiatieven:

 • Wedde dat ’t Lukt
  Wedde, Veelerveen, Vriescheloo en Wedderveen
 • Dorpscoöperatie MiddelSoam
  Middelstum
 • Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen
  Wagenborgen en Woldendorp
 • DörpsZörg Ulrum
  Ulrum

Mooie resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat door de inzet van een dorpsondersteuner (of een vergelijkbaar zorgzaam initiatief):

 • Jaarlijks honderden hulpvragen worden opgelost. Denk hierbij aan hulp bij kleine klusjes in huis of bij administratie, het maken van een wandeling of vervoer naar het ziekenhuis.
 • Dorpsbewoners langer thuis kunnen blijven wonen en minder eenzaam zijn. Ook profiteren dorpsbewoners van een betere en soepelere informatievoorziening richting het sociaal en medisch domein. Verder halen vrijwilligers voldoening uit het werk dat ze doen en zijn mensen meer betrokken bij het dorpsleven, leren over het dorp en maken kennis met nieuwe mensen.
 • De juiste zorg beter en eerder, op de juiste plek belandt. Problemen worden eerder gesignaleerd waardoor er vaker een vrijwilliger ingezet kan worden in plaats van de formele zorg. Familieleden en buren worden ontlast doordat een vrijwilliger helpt.

Richard Jong-A-Pin deed al eerder onderzoek naar de dorpsondersteuner. Dit deed hij onder andere in opdracht van Groninger Dorpen. De resultaten van dat eerdere onderzoek lees je hier.

De onderzoekers hebben een Infographic gemaakt van het onderzoek naar de sociale winst van de dorpsondersteuner. Binnenkort komt het hele onderzoek online, we houden jullie hiervan op de hoogte.