Nieuw leven in ’t Praothuus

Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid in Valthe

Voor Corona bestond het Praothuus in Valthe ongeveer twee jaar. Iedere twee weken werd een vaste groep inwoners van allerlei leeftijden en achtergronden verwelkomd in ’t Praothuus. Mensen konden er hun verhaal kwijt onder het genot van een kopje koffie en thee. Het waren momenten van ontmoeten en gezellig samen zijn. Een groep vrijwilligers stond klaar om te zorgen dat alles reilde en zeilde.

Initiators Eefje Warrink en Annemarieke de Waal vonden het daarom maar wat jammer dat alle activiteiten tijdens de coronapandemie stil zijn komen te liggen. De dames besloten om daar met het project Betrokken Buurten tegen eenzaamheid verandering in te brengen. Uit een verspreidde enquête in het dorp bleek dat eenzaamheid voorkomt in Valthe, bewoners gaven aan meer behoefte te hebben aan contact. ‘We weten ook dat er mensen in het dorp wonen die erg op zichzelf zijn en nu niet terecht kunnen bij een ander voor een praatje’ zegt Eefje. Bovendien zou wat meer leven in de brouwerij goed kunnen zijn voor de dorpsbinding.

Praothuus staat als een huis! Niet meer weg te denken

Zodoende vond de eerste bijeenkomst in het kader van het project ‘Betrokken Buurten’ plaats op 19 mei 2021. De wens van de aanwezige deelnemers werd duidelijk zichtbaar, samengevat in de slogan: “Re-animeren van het Praothuus”. ‘Het is fijn wanneer de nadruk ligt op het aanboren van kansen en mogelijkheden, samen met mensen die zin hebben in iets leuks. Daar krijg je als inwoners van Valthe energie van’. Met die gedachte gingen de deelnemers van de bijeenkomst aan de slag om hun gezamenlijke droom om te zetten in een plan. Omdat het dorp echt een Doeners-dorp is (hands-on mentaliteit) wil Valthe en haar vrijwilligers vooral aan de slag met het organiseren van nieuwe activiteiten die verbinding tussen mensen tot stand brengt. ‘In de tussentijd kunnen we met mensen in gesprek gaan over hun wensen ten aanzien van eenzaamheid’ aldus de dames.

uitvalsbasis voor allerlei activiteiten

De mooiste ontdekking van de gehouden bijeenkomst is dat het Praothuus een uitvalsbasis kan zijn voor allerlei activiteiten in het dorp. De ontmoetingsplek zou kunnen zorgen voor het versterken van onderling contact en een welkom gevoel voor één ieder. ‘Het zou jammer zijn als alleen nieuwe inwoners aanhaken, of dat juist alleen de oudgedienden zich betrokken voelen bij activiteiten die worden georganiseerd.’

Daarom willen de dames rekening houden met een breed aanbod: voor ieder wat wils. Tijdens de bijeenkomst van 19 mei werden verschillende ideeën uitgewerkt zoals: het aanzwengelen van vaste activiteiten in ’t Praothuus, het uitstippelen van rolstoelvriendelijke wandelroutes, het opzetten van een beweegtuin, een route langs bestaand erfgoed, organisatie van culturele uitjes of een combinatie van activiteiten.  

Tegemoetkoming culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid

Om wat extra’s te kunnen realiseren rondom het project ‘Betrokken Buurten’ vraagt de projectgroep met behulp van meedenker Daphne Wiebing subsidie aan bij de gemeente. Het subsidieproject gaat uit van een samenvoeging van de ideeën die tijdens de startbijeenkomst werden ingebracht.

De opzet van het subsidieproject is als volgt: ‘Verhalen van vroeger verbindt Valthe aan hedendaagse verhalen’. Samen creëren we de cultuur van het dorp. Jongeren uit het dorp gaan op pad om senioren te interviewen, dat is het idee. De verhalen worden verzameld en gepresenteerd op een zichtbare plek in het dorp. Tijdens een georganiseerde wandeling komen de verhalen tot leven. Men raakt in gesprek over de vertellingen uit het dorp en men raakt bekend met het bestaande erfgoed.

Op 25 juni kreeg het dorpshuisbestuur bericht dat de subsidie is toegekend. Dat betekent dat de projectgroep aan de slag kan met het organiseren van de activiteiten. Als eerst op het programma staat een fysieke bijeenkomst op 9 september als herstart van het Praothuus. Dan worden de plannen verder uitgewerkt.

Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid

Betrokkenen rondom het project Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid zijn: initiators ’t Praothuus, vrijwilliger van ’t Praothuus, Het dorpshuisbestuur, gebiedsregisseur Wietze ter Harst en beleidsadviseur Iris Kiers van de gemeente Borger-Odoorn, wandelcoach, de Speeltuinvereniging, de BOKD (Daphne Wiebing) en LSA bewoners. Kijk voor meer informatie én inspiratie op de website van LSA bewoners.