Nieuw dorpenbeleid Midden-Drenthe in de maak

De gemeente Midden-Drenthe ontwikkelt in samenwerking met de dorpen een nieuw Dorpenbeleid. Het oude beleidsplan dateert van vlak na de gemeentelijke herindeling, alweer ruim 20 jaar geleden.

De gemeente en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe werken hierin nadrukkelijk samen. De gemeente stelde eind vorig jaar een uitgangspuntennotitie op, ter bespreking in de commissie Zorg en Welzijn. Centrale thema’s zijn de rol van dorpsbelangen, het beschikbaar stellen van budgetten en het belang van dorpsvisies.