Nieuw dorpenbeleid in Midden-Drenthe

Ontwikkelingen in het kader van inwonerskracht Drenthe

In samenwerking met CMO STAMM, de sociale agenda van de provincie Drenthe en diverse andere Drentse samenwerkingspartners ondersteunt BOKD inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het op peil houden van de leefbaarheid van dorpen en wijken. We experimenteren met nieuwe democratische vormen en in de eerste periode van 2021 zijn drie pilotgemeenten gestart, namelijk Tynaarlo, Aa en Hunze en Coevorden. In het kader van deze samenwerking delen wij graag mooie ontwikkelingen en initiatieven die te maken hebben met inwonerskracht in Drenthe.

Dorpenbeleid gemeente Midden-Drenthe

Gemeente Midden-Drenthe heeft ervoor gekozen om in 2021 nieuw dorpenbeleid vorm te geven. Hoewel de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het opgestelde dorpenbeleid zijn veel partijen betrokken bij de uitwerking. De gemeente is namelijk het gesprek aan gegaan met beleidsambtenaren, dorpscontactambtenaren, dorpsbelangenorganisaties, Welzijnswerk en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe om tot nieuw het beleid te komen. Een mooi voorbeeld van dorpenbeleid dat gemaakt is mét inwoners, in plaats van voor inwoners.

Samenwerken vanuit vertrouwen

De betrokkenheid van vrijwilligers bij de leefbaarheid in hun dorp en wijk is erg belangrijk. Dit heeft invloed op de identiteit van de dorpen en is belangrijk voor het gemeenschapsgevoel. Daarom stimuleert de gemeente Midden-Drenthe dat dorpsbelangorganisaties met elkaar en onderling in gesprek gaan over hun rol en toegevoegde waarde. Daarbij zorgt de gemeente ervoor dat ze uitnodigen en stimuleren en niet iets opleggen. Om de dorpsbelangorganisaties zo goed mogelijk te ondersteunen biedt de gemeente Midden-Drenthe maatwerk en worden nieuwe vormen van lokale democratie ontwikkeld.

Dorpsvisies gestimuleerd

Dorpsvisies zijn een belangrijk middel voor de communicatie met en tussen dorpen, dorpsbelangenorganisaties en gemeente. Samen met alle inwoners en anderen die zich betrokken voelen, praten over de(verschillende aspecten van) leefbaarheid, duurzaamheid en andere belangrijke onderwerpen voor de toekomst van een dorp. Hierdoor is een dorpsvisie een goed middel om de participatie in een dorp te bevorderen.  Via dorpscontactambtenaren gaat de gemeente Midden-Drenthe vroegtijdig in overleg met een dorp over het voornemen om een dorpsvisie op te stellen. Ook is er een Incidenteel Fonds Dorpsvisies opgericht dat ervoor zorgt dat er budget is voor de totstandkoming van een dorpsvisie.

Meer weten over het dorpenbeleid van Midden Drenthe?

Wil je meer weten over het dorpenbeleid van Midden-Drenthe? Lees dan het rapport Dorpenbeleid Midden-Drenthe – samenwerken vanuit vertrouwen.