Nieuw Beleidsplan BOKD 2020 – 2024

‘Het kompas in een veranderende dorpssamenleving’

Ons nieuwe beleidsplan voor 2020 tot en met 2024 geeft aan welke doelen het BOKD-bestuur wil bereiken in een veranderende dorpssamenleving en hoe en met welke middelen het sturing wil geven aan processen en activiteiten om deze doelen te kunnen bereiken.

Dit beleidsplan is daarmee het kompas dat richting geeft aan de activiteiten die in het jaarlijks op te stellen werkplan worden opgenomen en die mede aan de hand van de actualiteit (o.a. het Programma van Eisen van de provincie Drenthe) worden uitgewerkt.

Ons beleidsplan is mede tot stand gekomen door input van onze leden tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 2019. Daarnaast is een projectteam binnen onze organisatie bezig geweest alle punten samen te vatten en in dit document kun je lezen wat wij als BOKD willen bereiken en wat onze stip op de horizon is in de toekomst.

We wensen je veel leesplezier en als er vragen over ons beleidsplan zijn dan horen we dat ook graag.