Netwerk Zorginitiatieven

Onlangs zijn de website en de Facebook-pagina van het Netwerk Zorginitiatieven Drenthe gelanceerd. BOKD levert een bijdrage aan dit netwerk met onze kennis van en werkzaamheden en activiteiten voor zorgzame dorpen in Drenthe.

Vanwege onze recent gestarte werkzaamheden voor Nederland Zorgt voor Elkaar leggen we ook de link tussen lokale initiatieven en landelijke netwerken. We hopen als BOKD dat hiermee zichtbaar wordt dat zorgzame dorpen geen op zichzelf staande initiatieven zijn, maar onderdeel van een steeds groter wordende beweging.

Dat deze zorgzame dorpsinitiatieven van grote waarde zijn, wordt momenteel goed zichtbaar door de corona-crisis. Veel dorpen wisten snel allerlei (hulp- en zorg)initiatieven te starten.

Met elkaor, goed veur mekaor!

Meer info via BOKD of Drentsezorginitiatieven