Nationale raadpleging bereikbaarheid

BOKD is lid van de LVKK, de landelijke vereniging voor kleine kernen. Samen met het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat en andere belanghebbenden, werkt de LVKK mee met bij het opstellen, uitwerken en implementeren van de Mobiliteitsvisie 2050.

Eén van de activiteiten daartoe is het formuleren van bereikbaarheidsdoelen voor het vervoer van personen én van goederen.

Die doelen kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het beleid van de overheid. Beleid waar we allemaal iets van zullen gaan merken.

Welke keuzes vindt u dat de overheid voor de komende jaren moet maken voor de bereikbaarheid van personen én goederen in Nederland?

Daarvoor organiseert de overheid nu een nationale (online) raadpleging over bereikbaarheidsdoelen. Daarbij worden alle Nederlanders en alle organisaties en bedrijven in Nederland gevraagd welke keuzes de overheid zou moeten maken voor de bereikbaarheid in ons land de komende jaren.

In deze korte video-oproep Doe mee aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid leggen de Minister, de Staatsecretaris, de Mobiliteitsalliantie, de Logistieke Alliantie en de VNG uit waarom ze waarde hechten aan de uitkomsten.

Laat ook uw mening horen én die van uw netwerken, zakelijk en/of privé!

Gebruik deze link www.bereikbaarheidsraadpleging.nl (of de QR-code) en deel die ook zo veel mogelijk met anderen.

Invullen kan tot en met 30 juni 2024.

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het invullen? Bel dan 071 20 32 461.