Nationaal Park Drentsche Aa meedenkbijeenkomst

Deze uitnodiging is bestemd voor bestuursleden van dorpsbelangenorganisaties en dorpsinitiatieven woonachtig in het Drentsche Aa gebied!

Het Nationaal Park Drentsche Aa is voor veel inwoners en omwonenden een belangrijk gebied om te recreëren. Ook veel bezoekers van buitenaf weten het park goed te vinden. Het beschermen én beleefbaar maken van de unieke waarden van dit gebied is een belangrijk uitgangspunt. Het is belangrijk de bezoekersstroom in goede banen te leiden en de bezoekers tegelijkertijd een topbeleving van het park te geven. Hiervoor wordt een Ambitieplan Duurzaam toerisme in het Nationaal Park opgesteld.

In het plan worden voorstellen gegeven voor onder meer parkeer- en recreatiemogelijkheden en informatievoorziening. Meerdere partijen werken hierbij samen, waaronder het Nationaal Park, provincie, recreatieschap, gemeenten, Geopark, SBB en ondernemers. Naast het Ambitieplan werkt Staatsbosbeheer aan een afwegingskader voor recreatie in haar eigendommen in dit gebied. Beide plannen hangen uiteraard met elkaar samen. Beiden plannen worden besproken met de plaatselijke Dorpsbelangen in en rondom het Nationaal Park Drentsche Aa. Hiervoor wordt een informatie- en meedenkbijeenkomst georganiseerd op vrijdagmiddag 31 maart in het kantoor van Staatsbosbeheer.

Plaatselijke dorpsbelangen kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar peter.bergmans@sweco.nl. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een bevestiging en informatie over de agenda, het Ambitieplan en locatiegegevens bijeenkomst.

Aanmelden bij voorkeur voor maandag 20 maart. Voor vragen over de bijeenkomst kun je telefonisch contact opnemen met Peter Bergmans via 06-22377941.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Sweco Nederland in opdracht van Nationaal Park Drentsche Aa.