Mobiliteit en bereikbaarheid

Graag vragen we aandacht voor een boeiend onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in de provincies Groningen en Drenthe. Namens BOKD nodigen we je uit deel te nemen aan een interview in het kader van een master scriptie over mobiliteit en bereikbaarheid in plattelandsgebieden.

Marlene van Doorne, een onderzoeksmaster student aan Rijksuniversiteit Groningen, voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Haar doel is het reizigersgedrag van inwoners van plattelandsgebieden beter te begrijpen, waarbij de focus ligt op mobiliteit in het algemeen, het maakt niet uit of je auto, fiets of openbaar vervoer gebruikt om op je bestemming te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op het optimaliseren van hubs in plattelandsgebieden en de invloed daarvan op de mobiliteit van mensen die in het landelijk gebied wonen en gebruik maken van eigen auto’s of openbaar vervoer. Het ministerie is zeer geïnteresseerd in het perspectief van de gebruikers zelf en wil graag inzicht krijgen in de behoeften en ervaringen van inwoners.

We vragen je om deel te nemen aan een interview met Marlene om jullie perspectief en inzichten te delen. Jullie ervaringen en meningen zijn van grote waarde bij het begrijpen van mobiliteit en bereikbaarheid in het buitengebied.

Indien je geïnteresseerd bent, deel te nemen aan dit onderzoek en een interview met Marlene, neem dan contact met ons op via m.nauta@bokd.nl. Vermeld in je mail naam, contactgegevens en je beschikbaarheid voor een interview. We zullen deze informatie doorgeven aan Marlene, die vervolgens contact met je opneemt om een geschikt tijdstip te vinden.

We waarderen je betrokkenheid en deelname aan dit onderzoek enorm. Samen kunnen we bijdragen aan een beter begrip van mobiliteit en bereikbaarheid in plattelandsgebieden en uiteindelijk aan verbeteringen in de toekomst.

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand mailadres.