Mobiele bereikbaarheid hoort er anno 2021 gewoon bij!

Vlak voor de zomer bevroegen we onze leden naar hun ervaringen met bereikbaarheid van mobiele telefonie. De vraag “Zijn er in uw dorp problemen met mobiele telefonie?” wordt in slechts vijf van de zestig gevallen beantwoord met “nee”. Onze grootste zorg gaat uit naar de bereikbaarheid van hulpdiensten.

In het voorjaar van 2018 heeft BOKD onder haar leden geïnventariseerd waar problemen waren met het bereik van mobiele telefonie. De reacties waren zeer uiteenlopend. Uit de inventarisatie bleek dat veel dorpen problemen ervoeren en dit ook al (veelal zonder noemenswaardig resultaat) bij diverse overheden en instanties hadden gemeld.

ZORGEN OVER BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN

Begin 2021 bleken er nog steeds zorgen te zijn over de bereikbaarheid van het noodnummer 112, de oproepen voor de AED en Burgernet / NL-Alert. Het Dorpenoverleg Midden-Drenthe trok bij ons aan de bel na signalen uit diverse dorpen. Ook onze collega’s uit Overijssel ontvingen berichten en onderzochten het probleem. Dat leidde al tot Kamervragen.

In 2018 werden deze zorgen nog deels weggenomen door het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Zij hadden bericht ontvangen dat het noodnummer ten allen tijde beschikbaar zou zijn. Op de website van de Rijksoverheid wordt hierover ook uitleg gegeven. Maar of dat alle zorgen weg neemt?

Het afgelopen jaar bleek nog maar eens hoe belangrijk het is als we thuis goed bereikbaar zijn. We werken en studeren vanuit huis, zijn door zorgvragen meer thuis en kunnen minder makkelijk op bezoek bij familie en vrienden. Een goede mobiele bereikbaarheid is daarbij van groot belang!

NIEUWE PEILING onder dorpen

Vlak voor de zomer bevroegen we daarom onze leden nogmaals naar hun ervaringen met bereikbaarheid van mobiele telefonie. We kregen 60 unieke reacties vanuit 31 dorpen uit alle hoeken van Drenthe (behalve uit de gemeenten Meppel, Hoogeveen en Assen). Uitschieters waren Eexterveen en De Groeve.

Aa en Hunze8
Assen0
Borger-Odoorn4
Coevorden3
De Wolden3
Emmen2
Hoogeveen0
Meppel0
Midden-Drenthe2
Noordenveld2
Westerveld2
Tynaarlo5
Totaal31 dorpen
Verdeling per gemeente

Eexterveen (gem. Aa en Hunze)12
De Groeve (gem. Tynaarlo)12
Zwiggelte (gem. Midden-Drenthe)3
2e Exloermond (gem. Borger-Odoorn)2
Wapse (gem. Westerveld)2
Meerdere reacties uit de dorpen

IS ER EEN PROBLEEM?

De vraag “Zijn er in uw dorp problemen met mobiele telefonie?” wordt in slechts vijf van de zestig gevallen beantwoord met “nee”. In drie gevallen is het antwoord “weten we niet”.

In de andere gevallen wordt er dus in meer of mindere mate een probleem ervaren met mobiele telefonie. Op de vraag waar in de dorpen (of het buitengebied) deze problemen voorkomen, zijn de antwoorden als volgt verdeeld.

Wat opvalt is dat met name in de dorpskern en ook binnenshuis problemen worden ervaren. De problemen zijn in absolute zin het grootst bij de providers KPN en Vodafone, maar dat zijn waarschijnlijk ook de meest gebruikte providers.

NOODNUMMER 112 WEL/NIET BEREIKBAAR?

Onze grootste zorg gaat uit naar de hulpdiensten. In 9 van de 31 dorpen (29 %) worden er problemen met de bereikbaarheid van het noodnummer 112 aangekaart. En in 11 van de 31 dorpen (35 %) zijn er problemen bekend met de bereikbaarheid van AED’s en NL Alert.

DorpProblemen met 112Problemen met AED en NL Alert
Ballooja
Broekstreek (Aa en Hunze)jaja
Buinerveenja
De Groeveja
Eexterveenja
Ekehaarja
Fortja
Gasseltejaja
Kostvliesja
Nieuw-Buinenja
Oosteindeja
Oudemolenjaja
Roswinkelja
Wapseja
Zwiggeltejaja

WAT KUNNEN WE ZELF DOEN?

In 2018 werd door sommige dorpen de verwachting uitgesproken dat, mede door komst van snel glasvezelinternet in grote delen van Drenthe, het bellen via internet (bijvoorbeeld VoIP) een deel van de bereikbaarheidsproblemen weg zou vallen. We waren daarom benieuwd of dit echt tot verbetering van het bereik heeft geleid. Het bellen via bijvoorbeeld Whatsapp lijkt wel toe te nemen, maar de ervaringen zijn wisselend.

Er wordt ook nu heel wisselend gedacht over bellen via internet als alternatief. Onder andere de bekendheid (met name onder ouderen) met alternatieven is een aandachtspunt. Daarnaast wordt aangegeven dat dit met name een goede vervanging is voor de bereikbaarheid in en rondom huis. Whatsapp of andere online toepassingen zijn geen oplossing als de ander dat niet gebruikt en zijn niet altijd geschikt voor het bereiken van hulpdiensten.

RTV Drenthe: Alarmnummer 112 soms niet te bellen via 4G-net of wifi

Sommige mensen hebben om die reden (weer) een vaste telefoonlijn genomen. En worden er ook andere oplossingen gezocht. Maar zoals een van de respondenten zegt: “Mobiele bereikbaarheid hoort er anno 2021 gewoon bij!”

TOT SLOT

Mobiele bereikbaarheid wordt door iedereen anders ervaren en is van veel factoren afhankelijk: locatie in het dorp, de bouw van je huis, je provider, je toestel. En ook locatie in het land, aan de grens of in de buurt van bossen en natuurgebieden is van invloed.

We hebben begrepen dat diverse providers de afgelopen maanden werk hebben gemaakt van de bereikbaarheid, door nieuwe masten aan te leggen. Ook dat gaat niet altijd naar alle tevredenheid, zoals onlangs bijvoorbeeld bleek in Havelte.

RTV Drenthe: “Bouwer 5G-mast moet meer doen om Havelte te overtuigen”

Maar een ding is zeker, de veiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten mag in 2021 toch geen probleem meer zijn in een land als Nederland.

  • BOKD zal de resultaten van de peiling aanbieden aan de Drentse gemeenten en Provincie Drenthe. Ook zullen we de P10, de vereniging van grootste plattelandsgemeenten in Nederland, aanschrijven. De provincie en de 12 gemeenten promoten Drenthe als een plek waar het goed wonen en recreëren is. Dan moet je wel goed mobiel bereik hebben!
  • Daarnaast zullen we de resultaten delen met de Tweede Kamerleden die eerder moties indienden. Ook vragen we de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen om het onderwerp te agenderen op het PlattelandsParlement op 14 mei 2022.
  • We sturen een brief met de resultaten van onze peiling naar de Autoriteit Consument en Markt en de grotere providers.
  • Naast onze rol als belangenbehartiger kunnen we wellicht ook een rol spelen in het verstrekken van informatie over alternatieven om de bereikbaarheid in de dorpen en in huis te vergroten.
  • Begin 2022 organiseren we een online bijeenkomst met de respondenten die hebben aangegeven te willen meedenken en praten. Bijna de helft van de respondenten wil meedenken en praten in vervolgstappen!