Meten gevolgen Corona-crisis op dorpshuizen en dorpsinitiatieven

Veel dorpsinitiatieven en buurt- en dorpshuizen ondervinden de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Het sociale leven is nagenoeg stil komen te liggen. Tal van dorpsinitiatieven gaan niet meer door of worden in aangepaste vorm aangeboden. Buurt- en dorpshuizen hebben het zwaar te verduren. Met ingang van 16 maart zijn nagenoeg alle buurt- en dorpshuizen gesloten waardoor zij veel inkomsten mislopen. Genoemde zaken maken dat veel mensen, dorpen en dorpshuizen onzeker zijn over de toekomst en zich zorgen maken over een tekort aan vrijwilligers en/ of financiële middelen.

Om meer grip te krijgen op wat er allemaal gebeurd, of niet meer gebeurd, heeft BOKD een vragenlijst opgesteld. We zouden het op prijs stellen als deze door zoveel mogelijk dorpshuizen en dorpsinitiatieven worden ingevuld. De uitkomsten willen we gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening, mooie voorbeelden met elkaar te delen en te gebruiken als onderlegger voor onze gesprekken met overheden (geanonimiseerd) en fondsen (bijvoorbeeld het Noodfonds). 

Tot slot een dringend appel om alle gederfde inkomsten goed inzichtelijk te maken. Alleen op die manier kunnen dorpshuizen en dorpsinitiatieven aantonen welke nadelige gevolgen zijn ondervinden van de Coronacrisis en aansprak maken op ‘op handen zijnde regelingen.’ DOEN!

Nb. Inmiddels is de termijn voor het invullen van de enquête gesloten, we zullen de eindstand opmaken en onze bevindingen delen.