Mensen met dementie doen nog volop mee in Drenthe

Stel je voor, je bent bestuurslid van een vereniging en krijgt een vorm van dementie. De bestuursfunctie kan dan te zwaar worden, maar misschien is er binnen de vereniging nog een andere mogelijkheid om toch als vrijwilliger actief te blijven. Bieden verenigingen die mogelijkheid ook? BOKD, CMO STAMM en het Netwerk Dementie Drenthe zouden hierin graag inzicht willen. Met dit inzicht willen we handvatten ontwikkelen zodat mensen met dementie nog volop mee kunnen blijven doen in Drenthe.

Inmiddels is de kans 1:5, dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Bij vrouwen is dit 1:3, doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is. Bij mannen is dat 1:7. Dus de kans dat je binnen je vereniging of in je dorp te maken krijgt met inwoners met dementie is best groot.

Volksziekte nummer 1

In Nederland zijn naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dit aantal in 2040 naar 550.000 mensen en tot 2050 loopt dit aantal verder op naar ruim 620.000 mensen. Hiermee is dementie volksziekte en doodsoorzaak nummer 1. Naast ouderen zijn er ook steeds meer mensen, die op jongere leeftijd een vorm van dementie krijgen. De huidige schatting is 15.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. In Drenthe zijn er nu zo’n 9.000 inwoners met dementie, dit aantal zal stijgen naar zo’n 18.000 in 2040.

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenaandoening of hersenziekte. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%). Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.

Mee willen blijven doen

Vooral in de beginfase van de ziekte, willen mensen met dementie nog heel graag participeren in onze samenleving. Dat is lastig, omdat mensen hen vooral blijven zien als iemand met een ingrijpende ziekte. Mensen met dementie (en hun mantelzorgers) raken hierdoor al vrij snel in een isolement. Hoewel het ziekteverloop ingrijpend is, is er in de beginfase vaak nog wel veel mogelijk. Als je bijvoorbeeld geen bestuurslid meer kunt zijn, kan iemand ervoor kiezen om de parkeerplaats schoon te vegen zodat hij/zij toch het gevoel heeft er nog bij te horen. Dat vraagt van ons als vereniging en als samenleving nogal wat, namelijk inspelen op de talenten die mensen met dementie nog wel hebben in plaats van alleen te kijken naar wat niet meer kan.

Hoe kunnen we er in Drenthe samen voor zorgen dat mensen met dementie zelf kunnen kiezen waaraan ze mee (blijven) doen? Kijken we naar hen vanuit gelijkwaardigheid waardoor ze zich geaccepteerd blijven voelen? Of maken we juist onbewust keuzes waardoor mensen met dementie buiten de boot vallen? BOKD, CMO STAMM en het Netwerk Dementie Drenthe gaan graag de uitdaging met je aan om te kijken hoe we met elkaar nog beter in kunnen spelen op wensen en behoeften van mensen met dementie. Vanuit bestaande activiteiten in een dorp of wijk, vanuit het bestaande verenigingsleven in Drenthe. Welke handvatten hebben wij hiervoor nodig?

Stemming/ poll