Op de Drentse Dorpendag was Mara van Waveren van de Stichting Lobby Lokaal als enige workshopleider niet fysiek aanwezig. Maar ook digitaal kwam haar verhaal luid en duidelijk over bij de 15 deelnemers. Mara: ‘Zolang de groep niet te groot is en je iedereen ziet en hoort, is het prima te doen’.

Mara benadrukte in haar workshop dat lobby een belangrijk onderdeel is van de democratie. Door je onderwerpen op het juiste tijdstip en bij de juiste persoon voor het voetlicht te brengen oefen je invloed uit op (toekomstig) beleid. Op de vraag naar het onderscheid tussen lobbyen bij de politiek of in je eigen dorpen bij ondernemers of bestuurders, gaf Mara aan dat er eigenlijk geen verschil is in aanpak.

Vier punten zijn van belang bij lobbyen:

  1. Inhoud: stel vast welke relevante informatie je hebt;
  2. Proces: zoek uit waar je moet zijn en wanneer;
  3. Medestanders: met welke organisaties of bewoners kun je samenwerken;
  4. Beslisser: wie heeft de invloed en wat vindt deze persoon belangrijk

Tot slot gaf Mara nog een tip voor succes: “Breng het positief en maak vrienden!”

Wil je meer weten over lobbyen als bewonersinitiatief? Vraag dan het boekje Lobby Lokaal: tips voor de burgerlobbyist aan.

Je kunt je ook aanmelden voor een gratis online spreekuur waarin je samen met een expert een handzaam lobbyplan opstelt. Om mee te kunnen doen met het lobbyspreekuur moet je al een lobbydoel hebben geformuleerd of enige lobbyervaring hebben.