Lobby BOKD bij Noordelijke Kamerleden

De afgelopen weken heeft BOKD gelobbyd bij Noordelijke Kamerleden om buurt- en dorpshuizen toegevoegd te krijgen aan de lijst met getroffen sectoren van de compensatieregeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), ofwel de ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. Anders dan de horeca en sportkantines kunnen buurt- en dorpshuizen daar geen aanspraak op maken. Er is contact geweest met William Moorlag van de PvdA in Groningen en Agnes Mulder van het CDA in Drenthe.

Beiden zijn geïnformeerd over de hachelijke situatie waarin dorpshuizen momenteel verkeren.  Het waren buitengewoon prettige gesprekken waarbij we de belangrijke functie van buurt- en dorpshuizen (nog eens) hebben kunnen benadrukken en aandacht hebben gevraagd voor de  financieel precaire situatie bij dorpshuizen als gevolg van de Coronacrisis.

Wat daarbij enorm heeft geholpen is dat zoveel dorpshuizen de enquête ‘meten gevolgen corona crisis’ hadden ingevuld. Daardoor konden we aantonen dat alle dorpshuizen worden geconfronteerd met een 100% omzetdaling, tekorten variëren van € 275 tot € 32.000 over een periode van 3 maanden (15-50% van de jaaromzet). Daarbij geeft maar liefst  31% van de dorpshuizen aan deze tekorten niet zelf op te kunnen vangen. Kortom: om ervoor te zorgen dat dorpshuizen hun belangrijke functie kunnen behouden is financiële steun onontbeerlijk!

Zowel Agnes Mulder als William Moorlag hebben hier inmiddels vragen over gesteld aan het Ministerie van EZK. Zodra zij antwoord hebben ontvangen dan zullen we daarover worden geïnformeerd.

Heeft jullie dorpshuis de enquête nog niet ingevuld? Dan kan nog steeds en wel tot en met 10 mei 2020.

-> Vul de enquête in!