Lijsttrekkersdebat 14 februari ‘liefde voor onze Drentse dorpen’

Een Valentijnsavond met grote harten, mooie bloemen, liefdevolle serenades en heel veel lijsttrekkers uit de provinciale politiek. BOKD organiseerde voor de eerste keer een lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen op 15 maart. Het debat vond plaats in dorpshuis ’t Haolerhoes, een mooie plek waar we warm onthaald werden.

De avond werd geopend met een speech door Theo Andreae, hij begeleidde de avond en zorgde ervoor dat verschillende sprekers en lijsttrekkers allemaal hun woord konden doen. Het debat werd muzikaal omlijst door serenades van The Serenade Sisters, de lijsttrekkers werden kritisch bevraagd door Marjolein Lauret en samen hebben we er een inspirerende avond van gemaakt.

Het debat stond volledig in het teken van de liefde. Liefde voor onze Drentse dorpen. De grote vraag was: hoe staat het met de liefde voor onze Drentse dorpen vanuit de provinciale politiek en staan de kleine kernen van Drenthe voldoende bij de verschillende partijen op het netvlies? Het belang van de sociale agenda werd besproken. Dit debat heeft bijgedragen aan het aanwakkeren van de warme gevoelens voor de dorpen.

Vanuit het publiek waren er verschillende sprekers uit het Drentse platteland; daar waar de provinciale politieke invloed echt voelbaar is. Verhalen van Drenten over het betrekken van jongeren bij hun dorp, grote vraagstukken over woningbouw, waardoor jongeren ook daadwerkelijk in hun dorp kunnen blijven wonen, maar ook het verduurzamen van dorpshuizen werd besproken met de lijsttrekkers naar aanleiding van een spreker uit het publiek.