Leesvoer voor de zomermaanden: Leefbaarheidsmonitor en Zorgmonitor 2018

Afgelopen maanden publiceerde het Trendbureau Drenthe twee onderzoeken die interessante gegevens opleveren voor actieve dorpen, bijvoorbeeld voor projecten, fondsaanvragen of het opstellen van een dorpsvisie.

Leefbaarheidsmonitor

De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe. Zo geeft de Drent zijn leefomgeving gemiddeld een 7,9. Een ander gegeven is dat de eenzaamheid onder ouderen toegenomen is. Maar liefst 45% zegt zich eenzaam te voelen. Interessant zijn ook de feitenbladen die per gemeente inzicht geven in allerlei data zoals bevolkingsopbouw en -ontwikkeling, woningvoorraad, afstand tot voorzieningen en de ervaren leefbaarheid. Lees hier verder

Zorgmonitor: Drenthe vergrijst

De Zorgmonitor beschrijft trends en ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Ook als het gaat om informele zorg en burenhulp. De verwachting is namelijk dat tussen 2025 en 2030 1 op de 4 Drenten 65 jaar of ouder is. En dat er steeds meer een beroep zal worden gedaan op de hulp van familie, buren en dorpsgenoten.