Leerzame fietsexcursie ‘Het Landschap van de Toekomst’

Vanuit de dorpen Hollandscheveld, Noordscheschut, Nieuwlande, Elim, Alteveer en Kerkenveld is een grote groep mensen actief met het brainstormen over de kwaliteit van het landschap en het maken van plannen voor de toekomst. Dit doen ze met hart en ziel omdat ze trots zijn op de landelijke omgeving waarin ze wonen. Daarom zijn ze zuinig op alles wat goed of mooi is en historisch gezien van belang is en behouden dient te blijven. Tegelijkertijd worden de ogen niet gesloten voor de dingen die anders kunnen en beter moeten om ook in de toekomst trots op ons landschap te blijven. De basis hiervan is een vitaal en toekomstbestendig landschap voor mens, dier en plant.

Samen het gebied bezoeken, verkennen en er elkaar over informeren, dat zou ook het begrip voor elkaars directe woongebied wel eens kunnen bevorderen. Dit was de gedachte toen besloten werd een fietsexcursie te houden.

Zaterdagochtend 23 september was het zover. Rond 9.00 uur stond koffie met koek klaar in ’t Anker voor de zestien deelnemers aan de fietsexcursie van ‘Het Landschap van de Toekomst’. Om 13.30 uur was men daar weer terug voor de lunch. In de tussenliggende tijd werd achtereenvolgens een bezoek gebracht aan het belevingsbosje in Noordscheschut waar Jan Stoefzand vertelde over de totstandkoming. Op de trambaan werd digitaal geluisterd naar een fragment van de Rahderroute en ging de tocht verder naar Hollandscheveld. Vanaf de Meerboomweg werd stilgestaan bij de steen Ad Pios Usus en op de Kerkhoflaan werd door het bos een uitstapje gemaakt naar de 9e Krakeelsewijk om het grote verschil te zien tussen een oude originele veenwijk en een geheel tot waterlossing vergraven veenwijk. Albert Metselaar stond paraat op de begraafplaats om een les in geschiedenis van de begraafplaats en over Vincent van Gogh te geven.

De weg werd vervolgd via het 3e Zandwijkje en het Beukersdijkje. Dit eeuwenoude dijkje was vroeger een pad richting Nieuwlande. Dit paadje dient gekoesterd te worden. Op het bruggetje over de Beukerswijk werd stilgestaan bij een oude veenwijk die aan het verlanden (dichtgroeien) is en hoognodig toe aan grootonderhoud. Op Schoonhoven werden door Arthur van Toombergen en Bé Uiterwijk Winkel, de roergangers van de groep Recreatie en Toerisme, de plannen voor een familie inclusie pad uiteengezet.

Na een kop koffie werd het waterpeil in de Jan Kielswijk bekeken in verband met de verdroging van de naastgelegen bosgronden. Vanaf de Albartsweg werd aandacht besteed aan de inrichting van dit gebied voor de weidevogel en de medewerking van de agrariërs aan plasdras plannen van de werkgroep. De boom in het Riegmeer kon natuurlijk niet onbesproken blijven. Jan Mansens vertelde ter plekke over het dit voorjaar tijdens broedtijd verwijderde struweel met veel fauna. Onbegrijpelijk en teleurstellend. De groep Agrarisch Natuurbeheer zal nu de vinger aan de pols blijven houden.

Terug in ’t Anker waren de reacties over de excursie: leerzaam, boeiend, interessant, gezellig, verbindend en voor herhaling vatbaar.

Note: Landschap van de Toekomst is een project van 5 dorpen in het veengebied van Hoogeveen (Elim, Noordscheschut, Hollandscheveld en Nieuwlande) en De Wolden (Alteveer), waar onder regie van een groep van 30 bewoners plannen voor het versterken van het bijzondere veenlandschap wordt gemaakt. Dit op basis van de Landschapsbiografie van de RuG, die in opdracht van de dorpen is uitgewerkt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Sociale Agenda van de provincie Drenthe.