Lager OZB tarief dorpshuizen op agenda gemeente Aa en Hunze

Het CDA heeft een mogelijke aanpassing van het OZB tarief voor sportverenigingen en dorps- en buurthuizen op de agenda gezet van de gemeente Aa en Hunze. Fractievoorzitter Sonja Hilginga diende donderdag een motie in naar aanleiding van amendement van haar partijgenoot Pieter Omtzigt over dit onderwerp, die door de Tweede Kamer is aangenomen. Door het amendement kan de Gemeentewet worden gewijzigd en kan voor de instanties het woningtarief voor de OZB worden gerekend in plaats van het vaak hogere tarief voor niet woningen.

Hilginga wilde dat het college met een voorstel kwam waardoor voor sportverenigingen, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere ANBI’s (Algemeen nut beogende instellingen) en SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instellingen) het lage OZB-tarief in rekening kan worden gebracht. Dit ging wethouder Co Lambert en ook de andere raadsfracties te ver. Het amendement van Omzigt, blijkt vragen op te roepen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) beraadt zich over de reikwijdte van het amendement en heeft aangegeven er naar te streven de gemeenten zo spoedig mogelijk nader te informeren. Lambert wil dit afwachten en zegde toe bij een positieve uitkomst onderzoek te willen gaan doen naar de mogelijkheden en gevolgen van een eventuele wijziging van het OZB-tarief. “Een aanpassing heeft gevolgen voor de inkomsten van de gemeenten. Ook zorgt het voor veel werk om alles in kaart te brengen. Maar ik ben bereid om dit te doen als de raad er mee instemt.” De raadsfracties zijn ook benieuwd naar de dekking van de misgelopen inkomsten. Hilginga trok, na de toezegging van de wethouder en de overige raadsfracties om de- problematiek bespreekbaar te maken, in met een commissievergadering.

Bron: Weekblad de Schakel d.d. 5 december 2018