Laaggeletterdheid: Samen werken aan basisvaardigheden in Drenthe

Laaggeletterdheid is meer dan taal alleen

Laaggeletterdheid betekent niet alleen moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook uitdagingen ondervinden bij rekenen en omgaan met de computer. Deze basisvaardigheden zijn essentieel om goed mee te kunnen doen in onze samenleving. De digitale wereld is immers niet meer weg te denken, en zonder de juiste vaardigheden kun je snel vastlopen. Denk aan het gebruik van DigiD, het begrijpen van informatie op internet of het omgaan met de digitale overheid. Henriëtte Pluim, projectleider bij Biblionet vertelt over hoe er wordt omgegaan met laaggeletterdheid in provincie Drenthe.

Biblionet Drenthe: Digitale cursussen voor iedereen

Bij Biblionet Drenthe kun je terecht voor een breed scala aan digitale cursussen. Of je nu wilt leren hoe je veilig online kunt zijn, hoe je omgaat met DigiD of hoe je digitale gezondheidsomgevingen gebruikt, er is altijd een cursus die bij jou past. Deze cursussen helpen je om zelfverzekerd en zelfstandig te zijn in de digitale wereld.

Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Verspreid over Drenthe vind je de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Hier kunnen mensen terecht met vragen over overheidszaken, zoals het aanvragen van een OV-kaart, inloggen met DigiD, wijzigingen aanbrengen in toeslagen of het verlengen van een rijbewijs bij het CBR. De IDO’s bieden een laagdrempelige plek waar je persoonlijke hulp kunt krijgen bij deze vragen.

Taalhuizen: Ondersteuning op maat

De Taalhuizen in Drenthe zijn fysieke plekken waar mensen hulp kunnen krijgen bij basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Het aanbod is vraaggericht, wat betekent dat het wordt afgestemd op wat de deelnemer wil oefenen. Dit is een samenwerkingsverband waarbij diverse partijen onder regie van de gemeenten samenwerken om laaggeletterdheid aan te pakken.

Succesvolle projecten en activiteiten

Taalhuizen organiseren diverse projecten en activiteiten om mensen te bereiken en te informeren over het aanbod. Een mooi voorbeeld hiervan is het Taalhuis Aa en Hunze, dat in samenwerking met welzijnsorganisatie Impuls kookworkshops heeft georganiseerd. Deelnemers leerden hier eenvoudige recepten bereiden en kregen als cadeau een eenvoudig kookboek. Een ander project richtte zich op ouderbetrokkenheid in de kinderopvang, waarbij pedagogisch medewerkers een training kregen in het herkennen van laaggeletterdheid en ouders een presentatie over het belang van voorlezen.

Overwinnen van schaamte

Ondanks het uitgebreide aanbod weten nog niet alle mensen de weg naar deze diensten te vinden. Schaamte speelt vaak een grote rol, zowel bij de laaggeletterden zelf als bij de doorverwijzers. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit probleem, en krijgen doorverwijzers de juiste tools aangereikt om mensen te helpen zonder schaamte.

Meer weten?

Overzicht Taalhuizen: Nederlands leren (bindbibliotheken.nl)
Overzicht  basisvaardigheden ( en meer) : Leren (bindbibliotheken.nl)