Laaggeletterdheid in je dorp – een paar vragen aan jou!

Wij willen graag meer leren over laaggeletterdheid in onze Drentse dorpen. Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Dit kan het dagelijks leven behoorlijk lastig maken. Denk aan het lezen van brieven, het invullen van formulieren of het begrijpen van bijsluiters van medicijnen.

Om dit probleem beter te begrijpen en oplossingen te vinden, hebben we je hulp nodig. We hebben een korte enquête gemaakt. Jouw antwoorden helpen ons om een duidelijk beeld te krijgen van laaggeletterdheid in onze dorpen.

We willen weten hoe laaggeletterheid een rol speelt in onze Drentse dorpen. Samen kunnen we laaggeletterdheid bespreekbaar maken en kijken wat de rol van dorpsbelangenorganisaties is en wat onze rol daarin kan zijn.

Iedereen die in een Drents dorp woont, kan meedoen. Ook dorpsbelangenverenigingen kunnen meedoen en hun inzichten delen.

Klik op de link naar de enquête en vul deze in. De vragen gaan over uw kennis en ervaringen met laaggeletterdheid. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Laaggeletterheid in je dorp

Hoe wordt er in jouw dorp omgegaan met laaggeletterheid?

Hidden

Volgende stappen: installeer de Survey add-on

Voor dit formulier is de Gravity Forms Survey add-on vereist. Belangrijk: Verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.
Naam(Vereist)
Denk je dat laaggeletterheid een probleem is in je dorp?(Vereist)
Kent u iemand die gebruikmaakt van deze ondersteuning?(Vereist)
  • Organiseren van taallessen
  • Voorlichten en bewustwording creëren
  • Samenwerken met scholen en bibliotheken
  • Vrijwilligers werven voor begeleiding
  • Contact met gemeente voor meer ondersteuning