Laaggeletterdheid en digitale vaardigheid

Dit jaar verstuurt BOKD 8 keer een speciale inclusie-mailing aan haar leden. Deze keer meer informatie over laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid is een ander woord voor moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Het is goed om te benoemen dat laaggeletterdheid niet inhoudt dat mensen helemaal niet kunnen lezen of schrijven. In meerdere of mindere mate kunnen mensen dat wel, maar ze lopen tegen problemen aan. Het blijkt bijvoorbeeld lastig voor mensen om zich goed uit te drukken op papier.

Door de taal die wij gebruiken of doordat we tegenwoordig veelal aangewezen zijn op het gebruik van digitale middelen, kun je meekomen als je over de juiste kennis beschikt of juist helemaal niet. Dat maakt dat er ook mensen zijn die ongewild buitengesloten worden.

Op 10 oktober organiseren we via ons Drents Dorpenpodium een online kennispodium over dit onderwerp.

Lees meer over inclusie en de diverse thema’s op onze inclusie pagina.