Kracht van de Veenkoloniën: de ambities

SAMEN WERKEN aan positieve gezondheid in Zuidoost-Drenthe

Op zaterdag 6 april werd daarover gedebatteerd in Huize Bareveld en een positieve stap in de juiste richting gezet. Tevens zijn onderstaande ambities uitgesproken.

De Ambities

K- Kennis delen
Er zit heel veel kennis bij alle bewonersinitiatieven in ons gebied. Wat zou het zonde zijn als al deze kennis alleen daar bleef. Door middel van workshops en bijeenkomsten willen we deze kennis delen met elkaar, zodat andere initiatieven geïnspireerd raken en het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.

R – Regie voeren
Als Bewonersraad willen we de vinger aan de pols houden over alles wat er speelt binnen Kans voor de Veenkoloniën. Hiertoe hebben 4 leden van de bewonersraad zitting in de Programmaraad. Ook zit de voorzitter van de Bewonersraad in het Dagelijks Bestuur van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Deze bepaalt welke projecten geld mogen krijgen vanuit Kans voor de Veenkoloniën.

A – Actie en Advies
De Bewonersraad is alles behalve een praatclub. Veranderingen creëer je alleen via actie en dat willen we vooral zijn, een actieve club mensen die vooral de handen uit de mouwen steekt en zich sterk maakt voor gezondere Veenkoloniën. Daarnaast willen we als Bewonersraad gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven aan organisaties en overheden over allerlei zaken aangaande bewonersinitiatieven en gezondheid in de breedste zin van het woord.

C – Coachen bewonersinitiatieven
Als Bewonersraad hebben wij een eigenstandig budget waarmee wij bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen met kennis en geld. Per jaar zullen er 6 projecten worden uitgekozen die zo lang als nodig ondersteuning krijgen van iemand van de bewonersraad. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde van de BOKD en Groningen Dorpen.

H –  Herstructureren geldstromen informele zorg
In de komende jaren gaat de bewonersraad in gesprek met gemeentes en provincies om te komen tot een andere wijze van financiering van zorgprojecten door bewonersinitiatieven, zodat ook na 2023 als het project Kans voor de Veenkoloniën afgelopen is, de Bewonersraad en alle initiatieven door kunnen gaan met hun goede werkzaamheden.

T – Toetsen en Trots
Jaarlijks worden alle projecten die geld krijgen van Kans voor de Veenkoloniën getoetst of ze wel hebben voldaan aan alle voorwaarden zoals die worden gesteld. Met name de bewonersbetrokkenheid is voor ons van groot belang en hier zal ook sterk op worden gefocust. Als een project niet voldoet, dan heeft het kans om het project aan te passen. Voldoet het project dan nog niet, dan zullen wij het advies geven om de financiering stop gezet.

Bovenal willen we als Bewonersraad de trots van de Veenkoloniaal versterken.