Komst Odensehuizen in Meppel en Westerveld

Binnenkort opent Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld in Meppel en in Havelte een vrij inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Oftewel: een Odensehuis. Stichting Odensehuis Meppel/Westerveld maakt deel uit van het samenwerkingsproject Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe. Naast de Stichting Odensehuis werken we hierin samen met de gemeenten Meppel en Westerveld, Netwerk Dementie Drenthe, Alzheimer Nederland en Welzijn MensenWerk aan een dementievriendelijke provincie. Dit project wordt vanuit de Sociale Agenda door de Provincie Drenthe meegefinancierd.

Wat is een Odensehuis?

Een Odensehuis is een inloopcentrum waar je zonder afspraak naar toe kunt gaan. Een vrij inloopcentrum biedt een plek voor èn een stem aan mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis draagt er aan bij dat mensen met dementie zo lang mogelijk, met ondersteuning van mantelzorgers, familie en/of vrienden zelfstandig kunnen functioneren en nog zo veel mogelijk, op een plezierige manier, actief deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Met andere woorden: mens zijn èn blijven tussen de mensen.

Waarom nu?

Het aantal mensen met dementie zal de komende 15 jaar verdubbelen en zich op steeds jongere leeftijd manifesteren (bron Alzheimer Nederland). Op dit moment woont ongeveer 75% van de mensen met dementie nog thuis en zij worden verzorgd door hun naaste familieleden, de zogenaamde mantelzorgers. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast en ongeveer 5% van hen is zelfs overbelast. Wanneer de mantelzorgers de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aan kan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleegtehuis en is daardoor “buiten” de maatschappij geplaatst. Dat willen we proberen zo lang mogelijk uit te stellen door het realiseren van een Odensehuis.

Waar?

Het Odensehuis in Meppel is gehuisvest in cultureel centrum de Plataan aan de Markstraat (ingang bibliotheek) en in Havelte in dorpshuis De Veldkei aan de Molenweg.

Gezocht: een coördinator!

Een Odensehuis kent één vaste beroepskracht (coördinator) en wordt grotendeels door vrijwilligers gerund. De stichting is gestart met de werving van de coördinator en vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd of overweeg je vrijwilliger te worden, meld je dan aan via hun website www.odensehuismeppelwesterveld.nl of stuur een e-mail naar info@odensehuismeppelwesterveld.nl.