Knapzakroute K22: Spier en omgeving

Elke maand brengen we een Knapzakroute onder de aandacht. Deze maand de route rondom Spier. De route is ongeveer 19,5 kilometer en kan ook gemakkelijk in twee delen gelopen worden. Je hebt als het ware een noordlus van 13,5 km en een zuidlus van 8 kilometer.

De startplaats in Spier is bij het kruispunt, waar twee horecagelegenheden zijn. Vanaf het kruispunt loop je eerst over de es en via een mooi natuurgebied naar het Terhorsterzand waarna je de A28 oversteekt om daar in het Dwingelderveld verder te gaan. Hier loop je een groot stuk langs het Witte Veen en waar de waterstand hoger is loop je over een smalle vlonder. Direct hierna kun je de route inkorten om via een aangegeven route via de parkeerplaats bij Van der Valk terug te gaan naar het kruispunt in Spier. De zuidlus begint hier bij de parkeerplaats en gaat eerst over een betonnen pad. Hierna loop je door de bossen van het Dwingelderveld tot het grote heideveld. Vanaf hier gaat de route langs een meertje terug naar de parkeerplaats.

Op het kaartje in het PDF-boekje is te zien hoe de A28 dwars door het vroegere heidegebied aangelegd is. Onder andere door de es van Spier en door de bossen ten noorden ervan. In die tijd waren er nog geen grote bossen, die zijn later tijdens de ontginning aangelegd. Als je richting het oosten loopt, zie je constant de hoge schoorstenen van de VAM. Deze Vuil Afvoer Maatschappij werd in 1929 opgericht en verwerkte het huisvuil van Den Haag en later van meer grote steden. Na het oversteken van de weg van Spier naar Wijster gaat de route door een smal heidegebied naar het grotere Ter Horsterzand. Dit heidegebied heeft op een paar plekken een keileem bodem waardoor enkele veentjes altijd met water gevuld zijn.

Aan de andere kant van de A28 loop je grote stukken door het bos dat daar in 1922 voor het eerst aangelegd is. Verderop zijn er twee plankenpaden door een nat gebied. Dit vlonder is maar drie planken breed. In de zuidelijke lus loop je langs een veenplas met de naam Kibbelhoek. De naam is ontstaan omdat men op deze plaats het niet eens kon worden waar de markegrens precies was. Een mooi verhaal staat uitgebreid in het PDF-boekje. Als je bij punt 15 even rechtsaf gaat over het fietspad, kun je bij een vogelkijkwand naar de plas in de Kraloërheide kijken. Het laatste stuk van de route gaat via het Holtveen, een oude slenk die door het afsluiten van afvoersloten hersteld is.

Wil je meer weten van de omgeving en van de dorpen, download dan de route. Dit kan door onderstaande QR-code te scannen of vanaf de site www.knapzakroutes.nl te kiezen voor Digitale Knapzakroutes waar je dan de keuze hebt uit alle routes. Je kunt de routes online lopen (als je bereik heeft), met GPX, de route uitprinten waar de routetekst bij staat of het PDF-boekje met routeinformatie en kaarten downloaden.

Knapzakroute K22 Spier

Veel wandel- en leesplezier. We zien je graag terug op één van de andere Knapzakroutes.