Kiem- en zaaigeld stopt per 10 maart

Laagdrempelig bewonersfonds in de Veenkoloniën

Bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën kunnen nog tot 10 maart Kiem- en zaaigeld aanvragen. Deze middelen zijn bedoeld voor bewonersinitiatieven die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving van buurt- en dorpsgenoten. Omdat dit voorjaar het landelijk programma Kans voor de Veenkoloniën afloopt, stopt de mogelijkheid om Kiem- en zaaigeld aan te vragen.

Daarom organiseert Kans voor de Veenkoloniën op 28 maart een conferentie, klik hier voor meer informatie om terug te blikken op wat deze beweging teweeg heeft gebracht. Binnen Kans voor de Veenkoloniën heeft de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën zich ontwikkeld tot een zelfstandige stichting. Zij gaan met een stichtingsbestuur van bewonersinitiatieven door op eigen kracht.
Inmiddels heeft Kracht van de Veenkoloniën een werkplan ontwikkeld om de komende tijd richting te geven aan de sterke bewonersbeweging die is ontstaan. Om goede ideeën en plannen van inwoners in de toekomst van financiële ondersteuning te voorzien, is het bestuur momenteel op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Meer weten over Kracht van de Veenkoloniën? Neem een kijkje op de website www.krachtvandeveenkolonien.nl.